Banarbete Hällnäs – Vännäs – Umeå Ö v.25

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra mellan måndag 17 juni – onsdag 19 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Måndag 17 juni:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Vännäs – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan. Resenärer från Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 05:30 från Vindeln Resecentrum. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Hällnäs-Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på sträckan Hällnäs-Tvärålund. Resande från Hällnäs och Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 tur 53 som under banarbetsperioden startar vid Hällnäs station kl. 06:25 och sedan går parallellt med busstur 5, avgångstid Vindeln resecentrum kl. 06:45. Läs mer här. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.
Buss 57463 ersätter på sträckan Tvärålund-Vännäs enligt följande. Observera att avgångstiden på ersättningsbussen kommer att vara tidigare än ordinarie avgångstid på tågen.

 • Tvärålund avgång kl. 06:22
 • Vännäs ankomst kl. 06:46

 

Tisdag 18 juni – onsdag 19 juni:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Vännäs – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan. Resenärer från Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 05:30 från Vindeln Resecentrum. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.

Tåg 7462 med avgång Umeå Östra kl. 06:27 ankomst Vindeln kl. 07:23. Tåget är inställt mellan Vännäs-Vindeln.
Buss 57462 ersätter på sträckan Vännäs-Vindeln enligt följande:

 • Vännäs avgång kl. 07:00
 • Tvärålund avgång kl. 07:23
 • Vindeln ankomst kl. 07:37

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Hällnäs-Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på sträckan Hällnäs-Tvärålund. Resande från Hällnäs och Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 tur 53 som under banarbetsperioden startar vid Hällnäs station kl. 06:25 och sedan går parallellt med busstur 5, avgångstid Vindeln resecentrum kl. 06:45. Läs mer här. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.
Buss 57463 ersätter på sträckan Tvärålund-Vännäs enligt följande. Observera att avgångstiden på ersättningsbussen kommer att vara tidigare än ordinarie avgångstid på tågen.

 • Tvärålund avgång kl. 06:22
 • Vännäs ankomst kl. 06:46

Tåg 7465 med avgång Vindeln kl. 07:28 ankomst Umeå Östra kl. 08:37. Tåget är inställt mellan Vindeln-Vännäs.
Buss 57465 ersätter på sträckan Vindeln-Vännäs enligt följande men ansluter ej till tåg 7465 i Vännäs. Resande från Vindeln till Umeå hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 07:50 från Vindeln Resecentrum, Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden. Resande från Tvärålund hänvisas till tidigare eller senare avgång. Resande med buss 57465 till Vännäs vill vi göra uppmärksamma på att avgångstiden på bussen är senarelagd jämför med ordinarie avgångstid.

 • Vindeln avgång kl. 07:39
 • Tvärålund avgång kl. 07:53
 • Liljaskolan avgång kl. 08:17
 • Vännäs ankomst kl. 08:22