Reducering

Reducering i trafiken på sträckan Sundsvall C– Umeå C samt Sundsvall C-Östersund C mellan 11 december till och med 23 juni

Reduceringen sker på grund av fordonsbrist till följd av tidigare inträffad olycka.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Måndag-Torsdag:

7403 från Umeå central kl 05:32 till Sundsvall central kl 09:13: Tåget ställs in mellan Härnösand-Sundsvall central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7404 från Sundsvall central kl 07:13 till Umeå central kl 10:24: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Härnösand. För resa på den drabbade sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7406 från Sundsvall central kl 09:13 till Umeå central kl 12:25: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Kramfors. För resa på den drabbade sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7407 från Umeå central kl 08:37 till Sundsvall central kl 11:38: Tåget ställs in mellan Kramfors-Sundsvall central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7415 från Umeå central kl 15:36 till Sundsvall central kl 18:47: Tåget ställs in mellan Härnösand-Sundsvall central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7418 från Sundsvall central kl 18:13 till Umeå central kl 21:18: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Härnösand. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7508 från Sundsvall central kl 12:10 till Östersunds central kl 14:32: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Östersund central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7511 från Östersunds central kl 15:27 till Sundsvall central kl 17:53: Tåget ersätts av buss på sträckan Östersund central-Ånge. För resa på sträckan Ånge-Sundsvall central hänvisar vi dig till nästa avgång.

 

Fredag:

7403 från Umeå central kl 05:32 till Sundsvall central kl 09:13: Tåget ställs in mellan Härnösand-Sundsvall central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7404 från Sundsvall central kl 07:13 till Umeå central kl 10:24: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Härnösand. För resa på den drabbade sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7406 från Sundsvall central kl 09:13 till Umeå central kl 12:25: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Kramfors. För resa på den drabbade sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7407 från Umeå central kl 08:37 till Sundsvall central kl 11:38: Tåget ställs in mellan Kramfors-Sundsvall central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7418 från Sundsvall central kl 18:13 till Umeå central kl 21:18: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Umeå central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7508 från Sundsvall central kl 12:10 till Östersunds central kl 14:32: Tåget ställs in mellan Sundsvall central-Östersund central. För resa på sträckan hänvisar vi dig till nästa avgång.

7511 från Östersunds central kl 15:27 till Sundsvall central kl 17:53: Tåget ersätts av buss på sträckan Östersund central-Ånge. För resa på sträckan Ånge-Sundsvall central hänvisar vi dig till nästa avgång.