v.42-43 Ök-Suc

Trafikverket utför banarbete på sträckan Örnsköldsvik-Sundsvall under perioden 16-29 oktober.

Mer information kommer.