Ersättning vid försening

Ersättningen till resenärer när tåget är försenat har sett lite olika ut från trafikbolag till trafikbolag. Därför regleras ersättningsnivåerna enligt en kollektivtrafiklag från den 1 april, 2016.

Det här gäller vid tåg som kör kortare sträcka än 15 mil
Så här fungerar den nya lagen i korthet för alla tågresor vars sträcka är kortare än 15 mil, räknat från tågets första till sista station. Det är alltså inte den sträcka du reser som räknas, utan tågets hela sträcka.

Du har rätt till ersättning för annan skälig transport om ditt tåg befaras bli mer än 20 minuter sent. Den högsta ersättningen du kan få är 1 108 kr per resa. Du behöver inte ha köpt en biljett i förväg för att få ersättning, utan det räcker med att du hade för avsikt att resa med tåget.

 • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50 procent av biljettpriset
 • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75 procent av biljettpriset
 • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100 procent av biljettpriset
 • Om det finns risk att tåget du planerar åka med blir minst 20 minuter sent kan du använda ett annat färdmedel och få ersättning för det.

Det här gäller vid tåg som kör 15 mil eller längre
Eftersom Norrtåg kör både korta och långa sträckor, omfattas våra resor av två regelverk. För resor med tåg som går 15 mil eller längre gäller EU:s tågpassagerarförordning.

Om du reser eller ska resa med ett tåg som har en sträcka på 15 mil eller längre och blir försenad hjälper vi dig att så snart som möjligt nå din slutdestination. Vi hjälper dig också att planera möjliga resealternativ, exempelvis boka om din biljett till annat tåg.

Om förseningen är 60 minuter eller mer har du rätt att få assistans i form av förtäring, förfriskningar och logi vid behov, om det rimligen kan anskaffas. Du har även rätt att avbryta din resa och få pengarna tillbaka.

 • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 25 procent av biljettpriset
 • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50 procent av biljettpriset
 • Om förseningen beräknas bli längre än 60 minuter har du rätt att få assistans i form av förtäring och logi under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart.

Förseningsersättning vid resa som omfattar två eller flera efter varandra följande tågsträckor
Om du gör en kombinerad resa som omfattas av två eller fler efter varandra följande tågsträckor ersätter vi dig enligt det regelverk som gäller för respektive försenad sträcka.

Förseningsersättning om du har Resplusbiljett
Norrtåg ingår i Resplus, som är ett samarbete mellan samtliga tågoperatörer, länstrafiken i alla län samt inrikes båttrafik. Åker du med Norrtåg som delsträcka på en biljett med Resplus får du pengar tillbaka enligt Samtrafikens resevillkor och biljettregler för Resplus.

Ersättning för dig med Norrtågs pendlarkort
Vi erbjuder förstärkta rättigheter till dig som har Norrtågs pendlarkort. Då gäller följande:

 • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50 procent av biljettpriset*
 • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75 procent av biljettpriset*
 • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100 procent av biljettpriset*

*Norrtågs pendlarkort gäller i 30 dagar. För att räkna ut snittpriset per resa delar du pendlarkortets pris med 22. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.

Du får häva köpet av Norrtågs pendlarkort om vårt trafikutbud ändras efter köpet på ett sätt som avviker från vad du kunde förutsätta vid köpet, och om avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig.

Ersättning för mat vid en försening
Reser du och ditt tåg blir minst 60 minuter försenat kan du köpa mat och få ersättning från oss. Spara kvittot och bifoga det i samband med din ansökan om ersättning vid försening. Vid 60 –119 minuters försening ersätter vi matkostnad upp till 100 kronor. Vid 120 minuter försening eller mer ersätter vi matkostnader upp till 200 kronor per person.

Vi ersätter aldrig kostnader för alkoholhaltiga drycker eller tobak.

Vi gör vårt allra bästa…
Naturligtvis skulle vi vilja garantera att alla våra tåg kommer fram i rätt tid. Men en sak kan vi garantera. Att vi gör vårt allra bästa för att du ska kunna lita på oss och på vår tidtabell. När tåget likväl är försenat och du åker på Norrtågs biljett gäller fortfarande följande:

 • Missar du en anslutning ser vi till att du ändå kommer fram. Kontakta ombordpersonalen eller vårt servicecenter, telefon 0771-168 360.
 • Är du missnöjd med resans kvalitet på annat sätt lovar vi att lyssna och bedöma din reklamation individuellt.

Gör din reklamation här.
Vill du veta mer om Norrtågs förseningsersättning, ta kontakt med vårt servicecenter, 0771-168 360.