Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafik

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7416 30/9 Örnsköldsvik norra Örnsköldsvik norra Umeå-Sundsvall
Tåg 7416, 30.09.2022 från Sundsvall c kl 17:14 till Umeå central kl 20:22 körde 11
minuter försenat från Örnsköldsvik norra. Orsak: Tågmöte.
7476 30/9 Umeå-Vännäs

Tåg 7476, 30.09.2022 från Umeå östra kl 18:45 till Vännäs kl 19:13 förväntas att bli
ca. 30 minuter försenat. Orsak: Spårfel.

7447 30/9 Umeå central Umeå central Umeå-Sundsvall

Tåg 7447, 30.09.2022 från Umeå central kl 18:36 till Örnsköldsviks central kl 19:41
körde 23 minuter försenat från Umeå central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg
7447.

7107 30/9 Brännland Brännland Umeå-Luleå

Tåg 7107, 30.09.2022 från Boden central kl 14:14 till Umeå östra kl 17:41 körde 72
minuter försenat från Brännland. Orsak: Spårfel.

7473 30/9 Vännäsby Vännäsby Umeå-Vännäs

Tåg 7473, 30.09.2022 från Vännäs kl 16:47 till Umeå östra kl 17:15 körde 83 minuter
försenat från Vännäsby. Orsak: Spårfel.

7510 30/9 Åre Åre Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 30.09.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 körde 11
minuter försenat från Åre. Orsak: Bistånd från ambulans.

7186 30/9 Notviken Notviken Luleå-Haparanda

Tåg 7186, 30.09.2022 från Luleå kl 16:36 till Haparanda kl 18:35 körde 54 minuter
försenat från Notviken. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

7475 30/9 Vännäs Umeå östra Umeå-Vännäs

Tåg 7475, 30.09.2022 från Vännäs kl 18:06 till Umeå östra kl 18:35 är inställt mellan
Vännäs och Umeå östra. Orsak: Spårfel. Buss ersätter på den berörda sträckan. Bussen
beräknas avgå från Vännäs kl. 18:06

7474 30/9 Umeå östra Vännäs Umeå-Vännäs

Tåg 7474, 30.09.2022 från Umeå östra kl 17:29 till Vännäs kl 17:56 är inställt mellan
Umeå östra och Vännäs. Orsak: Spårfel. Taxi ersätter på den berörda sträckan.

7486 30/9 Umeå östra Umeå östra Umeå-Lycksele

Tåg 7486, 30.09.2022 från Umeå östra kl 16:34 till Lycksele kl 18:32 körde 23 minuter
försenat från Umeå östra. Orsak: Spårfel.

7414 30/9 Västeraspby Västeraspby Umeå-Sundsvall

Tåg 7414, 30.09.2022 från Sundsvall c kl 15:13 till Umeå central kl 18:22 körde 11
minuter försenat från Västeraspby. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7413.

7472 30/9 Umeå östra Umeå östra Umeå-Vännäs

Tåg 7472, 30.09.2022 från Umeå östra kl 16:07 till Vännäs kl 16:34 körde 17 minuter
försenat från Umeå östra. Orsak: Spårfel.

7417 30/9 Umeå central Umeå central Umeå-Sundsvall

Tåg 7417, 30.09.2022 från Umeå central kl 16:36 till Sundsvall c kl 19:49 förväntas
att bli ca. 5 minuter försenat från Umeå central. Orsak: Tåget inväntar resande från
tåg 7485.

7485 30/9 Vännäsby Vännäsby Umeå-Lycksele

Tåg 7485, 30.09.2022 från Lycksele kl 14:22 till Umeå östra kl 16:13 körde 16 minuter
försenat från Vännäsby. Orsak: Spårfel.

7471 30/9 Klockarbäcken Klockarbäcken Umeå-Vännäs

Tåg 7471, 30.09.2022 från Vännäs kl 15:30 till Umeå östra kl 15:57 körde 20 minuter
försenat från Klockarbäcken. Orsak: Spårfel.

7413 30/9 Norrmjöle Norrmjöle Umeå-Sundsvall

Tåg 7413, 30.09.2022 från Umeå central kl 14:36 till Sundsvall c kl 17:48 körde 25
minuter försenat från Norrmjöle. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

7487 30/9 Lycksele Hällnäs Umeå-Lycksele

Tåg 7487, 30.09.2022 från Lycksele kl 18:59 till Umeå östra kl 20:58 är inställt
mellan Lycksele och Hällnäs. Orsak: Fordonsbrist. Taxi ersätter på den berörda
sträckan. Beräknas köra från Lycksele kl. 18:59

7486 30/9 Hällnäs Lycksele Umeå-Lycksele

Tåg 7486, 30.09.2022 från Umeå östra kl 16:34 till Lycksele kl 18:32 är inställt
mellan Hällnäs och Lycksele. Orsak: Fordonsbrist.Taxi ersätter på den berörda
sträckan. Taxin beräknas köra från Hällnäs kl 17:43.

7507 30/9 Gällö Gällö Storlien-Sundsvall

Tåg 7507, 30.09.2022 från Storlien kl 09:29 till Sundsvall c kl 13:54 körde 8 minuter
försenat från Gällö. Orsak: Tågmöte.

7506 30/9 Sundsvall c Sundsvall c Storlien-Sundsvall

Tåg 7506, 30.09.2022 från Sundsvall c kl 10:09 till Duved kl 14:06 körde 8 minuter
försenat från Sundsvall c. Orsak: Fordonet som kör tåg var försenat.

7485 30/9 Lycksele Hällnäs Umeå-Lycksele

Linje 34B (7485, 30.09.2022) från Lycksele kl 14:22 till Umeå östra kl 16:13 är
inställt mellan Lycksele och Hällnäs. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den
berörda sträckan. Beräknas avgå från Lycksele kl 14:22.

7484 30/9 Hällnäs Lycksele Umeå-Lycksele

Tåg 7484, 30.09.2022 från Vännäs kl 12:46 till Lycksele kl 14:09 är inställt mellan
Hällnäs och Lycksele. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda sträckan.
Beräknas avgå från Hällnäs kl 13:19.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.