Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7516 6/7 Sundsvall c Ånge Storlien-Sundsvall
Tåg 7516, 06.07.2022 från Sundsvall c kl 20:10 till Östersunds central kl 22:34 är
inställt mellan Sundsvall c och Ånge. Orsak: Ett tåg har spårat ur i Östavall, man
reducerar trafik på Ostkustbanan pga omledningar. Buss ersätter på den berörda
sträckan. Bussen beräknas avgå från Sundsvall C kl 20:10.
7513 6/7 Ånge Sundsvall c Storlien-Sundsvall

Tåg 7513, 06.07.2022 från Duved kl 15:10 till Sundsvall c kl 18:53 är inställt mellan
Ånge och Sundsvall c. Orsak: Ett tåg har spårat ur. Buss ersätter på den berörda
sträckan. Beräknas avgå från Ånge kl 17:39.

7107 6/7 Bastuträsk Bastuträsk Umeå-Luleå

Tåg 7107, 06.07.2022 från Boden central kl 14:14 till Umeå östra kl 17:41 körde 27
minuter försenat från Bastuträsk. Orsak: Signalfel.

7185 6/7 Boden central Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7185, 06.07.2022 från Haparanda kl 14:28 till Luleå kl 16:20 körde 16 minuter
försenat från Boden central. Orsak: Signalfel.

7108 6/7 Jörn Jörn Umeå-Luleå

Tåg 7108, 06.07.2022 från Umeå östra kl 13:28 till Boden central kl 16:41 körde 34
minuter försenat från Jörn. Orsak: Signalfel.

7509 6/7 Ånge Ånge Storlien-Sundsvall

Tåg 7509, 06.07.2022 från Östersunds central kl 13:27 till Sundsvall c kl 15:53 körde
64 minuter försenat från Ånge. Orsak: Signalfel.

7510 6/7 Fränsta Fränsta Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 06.07.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 körde 39
minuter försenat från Fränsta. Orsak: Signalfel.

7452 6/7 Sundsvall c Sundsvall c Umeå-Sundsvall

Tåg 7452, 06.07.2022 från Sundsvall c kl 19:13 till Härnösands central kl 20:07
förväntas att bli ca. 45 minuter försenat från Sundsvall c. Orsak: Sen tågvändning,
fordon från tåg 7417.

7154 6/7 Boden central Boden central Luleå-Kiruna

Tåg 7154, 06.07.2022 från Luleå kl 16:28 till Kiruna Malmbangård kl 20:22 förväntas
att bli försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntar resande från tåg 7108.

7186 6/7 Boden central Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7186, 06.07.2022 från Luleå kl 16:36 till Haparanda kl 18:35 förväntas att bli
försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntar resande från tåg 7108.

7510 6/7 Sundsvall c Sundsvall c Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 06.07.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 körde 7 minuter
försenat från Sundsvall c. Orsak: Tåget inväntar resande från tåg 8356.

7412 6/7 Sundsvall c Sundsvall c Umeå-Sundsvall

Tåg 7412, 06.07.2022 från Sundsvall c kl 14:13 till Umeå central kl 17:23 körde 6
minuter försenat från Sundsvall c. Orsak: Tåget inväntar resande från tåg 8356.

7108 6/7 Tvärålund Tvärålund Umeå-Luleå

Tåg 7108, 06.07.2022 från Umeå östra kl 13:28 till Boden central kl 16:41 körde 10
minuter försenat från Tvärålund. Orsak: Signalfel.

7153 6/7 Boden central Boden central Luleå-Kiruna

Tåg 7153, 06.07.2022 från Kiruna Malmbangård kl 10:45 till Luleå kl 14:25 körde 22
minuter försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7105.

7469 6/7 Vännäs Vännäs Umeå-Vännäs

Tåg 7469, 06.07.2022 från Vännäs kl 13:54 till Umeå östra kl 14:21 körde 13 minuter
försenat från Vännäs. Orsak: Fordonsbyte.

7468 6/7 Umeå östra Umeå östra Umeå-Vännäs

Tåg 7468, 06.07.2022 från Umeå östra kl 12:14 till Vännäs kl 12:40 körde 37 minuter
försenat från Umeå östra. Orsak: Fordonsbyte.

7409 6/7 Västeraspby Västeraspby Umeå-Sundsvall

Tåg 7409, 06.07.2022 från Umeå central kl 10:36 till Sundsvall c kl 13:44 körde 9
minuter försenat från Västeraspby. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

7184 6/7 Boden central Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7184, 06.07.2022 från Luleå kl 11:24 till Haparanda kl 13:16 körde 22 minuter
försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7104.

7152 6/7 Boden central Boden central Luleå-Kiruna

Tåg 7152, 06.07.2022 från Luleå kl 11:16 till Kiruna Malmbangård kl 15:11 körde 33
minuter försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7104.

7467 6/7 Brattby Umeå östra Umeå-Vännäs

Tåg 7467, 06.07.2022 från Vännäs kl 11:39 till Umeå östra kl 12:06 körde 24 minuter
försenat från Brattby. Orsak: Viltolycka.

7103 6/7 Bastuträsk Bastuträsk Umeå-Luleå

Tåg 7103, 06.07.2022 från Boden central kl 09:14 till Umeå östra kl 12:26 körde 55
minuter försenat från Bastuträsk. Orsak: Signalfel.

7104 6/7 Karsbäcken Karsbäcken Umeå-Luleå

Tåg 7104, 06.07.2022 från Umeå östra kl 08:12 till Boden central kl 11:36 körde 27
minuter försenat från Karsbäcken. Orsak: Signalfel.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.