Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra. Du kan läsa mer om banarbetet och se vilka avgångar som berörs under perioden här. Trafikverket kommer utföra banarbete till mitten av juli på nämnda sträckan, mer information kommer löpande.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7151 18/7 Kiruna malmbangård Luleå Luleå-Kiruna
Tåg 7151, 18.07.2024 från Kiruna malmbangård kl 05:51 till Luleå kl 09:36 är inställt
mellan Kiruna malmbangård och Luleå. Orsak: En olycka har skett längs sträckan. Tåget
är inte inblandat i olyckan. Buss ersätter. Se mer information om ersättningsbussen
under rubriken Ersättningstrafik längre ned på den här sidan.
7182 18/7 Kalix Västra Kalix Västra Luleå-Haparanda

Tåg 7182, 18.07.2024 från Luleå kl 05:28 till Haparanda kl 07:25 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7181 18/7 Boden central Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7181, 18.07.2024 från Haparanda kl 05:55 till Luleå kl 07:56 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7183 18/7 Haparanda Haparanda Luleå-Haparanda

Tåg 7183, 18.07.2024 från Haparanda kl 07:34 till Luleå kl 09:32 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7103 18/7 Boden central Boden central Umeå-Luleå

Tåg 7103, 18.07.2024 från Luleå kl 08:30 till Umeå östra kl 12:33 kan komma att bli
försenat. Bevaka tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag

.

Ersättningstrafik

Inställningar eller förseningar i trafiken kan ibland bero på planerade banarbeten. Andra gånger beror förändringar i trafiken på olyckor, väder eller problem med fordon – sådant som inte går att förutse.

.

Ny app för trafikinformation

Appen ersätter prenumerations-sms vi skickar med trafikinformation.  

I appen får du detaljerad realtidsinformation om samtliga avgångar och kan: 

  • Söka på din resa 
  • Se trafikstörningar, förseningsorsaker och uppdaterade ankomst- och avgångstider 
  • Skapa bevakning på dina favoritsträckor och få uppdatering om trafikläget 

Appen finns för iPhone (app store) och Android (google play). Klicka på knapparna för att ladda ner appen.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få meddelande om eventuella ändringar i trafiken på din sträcka. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.

Från 1 mars 2024 meddelar vi dig om förseningar över 15 minuter och inställda avgångar med kompletterande hänvisning till var du kan hitta mer detaljerad information. Är du redan prenumerant på tjänsten behöver du inte registrera ditt mobilnummer på nytt. Den här uppdateringen är en del i vårt förbättringsarbete, senare i vår kommer vi publicera en ny lösning för trafikinformation.

Sms-funktionen gäller samtliga dagar med undantag för lördagar från klockan 01.00 till söndagar klockan 14.00. Inget sms skickas ut under dessa tider.