Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafik

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7109 9/8 Sunderbyns sjukhus Luleå Umeå-Luleå
Tåg 7109, 09.08.2022 från Boden central kl 16:59 till Luleå kl 17:27 körde 25 minuter
försenat från Sunderbyns sjukhus. Orsak: Obehöriga i spårområdet.
7185 9/8 Sunderbyns sjukhus Sunderbyns sjukhus Luleå-Haparanda

Tåg 7185, 09.08.2022 från Haparanda kl 14:28 till Luleå kl 16:20 körde 11 minuter
försenat från Sunderbyns sjukhus. Orsak: Spårfel.

7152 9/8 Boden central Boden central Luleå-Kiruna

Tåg 7152, 09.08.2022 från Luleå kl 11:16 till Kiruna Malmbangård kl 15:11 körde 4
minuter försenat från Boden central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7104.

7411 9/8 Umeå central Umeå central Umeå-Sundsvall

Tåg 7411, 09.08.2022 från Umeå central kl 12:36 till Sundsvall c kl 15:48 körde 9
minuter försenat från Umeå central. Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7103.

7103 9/8 Boden central Boden central Umeå-Luleå

Tåg 7103, 09.08.2022 från Boden central kl 09:14 till Umeå östra kl 12:26 körde 13
minuter försenat från Boden central.Orsak: Tåget inväntade resande från tåg 7151.

7487 9/8 Lycksele Hällnäs Umeå-Lycksele

Linje 34B (7487, 09.08.2022) från Lycksele kl 18:59 till Umeå östra kl 20:58 är
inställt mellan Lycksele och Hällnäs. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den
berörda sträckan. Bussen beräknas avgå från Lycksele Station kl 18:59.

7486 9/8 Hällnäs Lycksele Umeå-Lycksele

Linje 34B (7486, 09.08.2022) från Umeå östra kl 16:34 till Lycksele kl 18:32 är
inställt mellan Hällnäs och Lycksele. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den
berörda sträckan.

7485 9/8 Lycksele Hällnäs Umeå-Lycksele

Linje 34B (7485, 09.08.2022) från Lycksele kl 14:22 till Umeå östra kl 16:13 är
inställt mellan Lycksele och Hällnäs. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den
berörda sträckan. Bussen beräknas avgå från Lycksele Station kl 14:22.

7484 9/8 Hällnäs Lycksele Umeå-Lycksele

Linje 34B (7484, 09.08.2022) från Vännäs kl 12:46 till Lycksele kl 14:09 är inställt
mellan Hällnäs och Lycksele. Orsak: Fordonsbrist. Buss ersätter på den berörda
sträckan. Bussen beräknas avgå från Hällnäs kl 13:19.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.