Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7487 23/5 Lycksele Umeå östra Umeå-Lycksele
Tåg 7487, 23.05.2022 från Lycksele kl 18:59 till Umeå östra kl 20:58 är inställt
mellan Lycksele och Umeå östra. Orsak: Tekniskt fel på fordonet. Buss från Boströms
Trafik i Vindeln ersätter på den berörda sträckan.
7517 23/5 Storlien Ånn Storlien-Sundsvall

Linje 42 (7517, 23.05.2022) från Storlien kl 18:39 till Sundsvall c kl 22:57 är
inställt mellan Storlien och Ånn. Orsak: Banarbete. Buss ersätter på den berörda
sträckan.

7510 23/5 Ånn Storlien Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 23.05.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 är inställt
mellan Ånn och Storlien. Orsak: Banarbete. Buss ersätter på den berörda sträckan.

7510 23/5 Östersunds central Enafors Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 23.05.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 körde 39
minuter försenat från Östersunds central. Orsak: Tågmöte.

7154 23/5 Luleå Luleå Luleå-Kiruna

Tåg 7154, 23.05.2022 från Luleå kl 16:28 till Kiruna Malmbangård kl 20:22 körde 11
minuter försenat från Luleå. Orsak: Signalfel.

7486 23/5 Vindeln Lycksele Umeå-Lycksele

Tåg 7486, 23.05.2022 från Umeå östra kl 16:34 till Lycksele kl 18:32 är inställt
mellan Vindeln och Lycksele. Orsak: Tekniskt fel på fordonet. Vi arbetar med att
organisera ersättningstrafik.

7185 23/5 Sunderbyns sjukhus Sunderbyns sjukhus Luleå-Haparanda

Tåg 7185, 23.05.2022 från Haparanda kl 14:28 till Luleå kl 16:20 körde 15 minuter
försenat från Sunderbyns sjukhus. Orsak: Signalfel.

7509 23/5 Fränsta Fränsta Storlien-Sundsvall

Tåg 7509, 23.05.2022 från Åre kl 12:13 till Sundsvall c kl 15:53 körde 13 minuter
försenat från Fränsta. Orsak: Tågmöte.

7510 23/5 Torpshammar Torpshammar Storlien-Sundsvall

Tåg 7510, 23.05.2022 från Sundsvall c kl 14:10 till Storlien kl 18:25 körde 12
minuter försenat från Torpshammar. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.