Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
17483 4/10 Hällnäs Hällnäs Umeå-Lycksele
Tåg 17483, 04.10.2023 från Hällnäs kl 13:23 till Vännäs kl 13:58 körde 32 minuter
försenat från Hällnäs. Orsak: Spårfel.
7103 4/10 Bastuträsk Bastuträsk Umeå-Luleå

Tåg 7103, 04.10.2023 från Luleå kl 08:30 till Umeå östra kl 12:33 körde 12 minuter
försenat från Bastuträsk. Orsak: Djur i spåret.

7107 4/10 Luleå Umeå östra Umeå-Luleå

Tåg 7107, 04.10.2023 från Luleå kl 13:33 till Umeå östra kl 17:33 är inställt mellan
Luleå och Umeå östra. Orsak: Fordonsbrist. Buss och taxi ersätter på den berörda
sträckan. Bussen kommer att göra direkt Boden C – Umeå C. Taxin kommer att köra Boden
via samtliga mellanstationer mot Umeå.

7110 4/10 Umeå östra Luleå Umeå-Luleå

Tåg 7110, 04.10.2023 från Umeå östra kl 18:39 till Luleå kl 22:45 är inställt mellan
Umeå östra och Luleå. Orsak: Tekniskt fel på fordonet. Buss och taxi ersätter på den
berörda sträckan. Direktbuss går Umeå Ö – Umeå C – Boden – Sunderby sjukhus –
Notviken – Luleå C. Direktbuss beräknas avgå från Umeå Ö kl 18:55. Taxi går via
samtliga mellanstatoner från Umeå Ö-Luleå C. Taxi beräknas avgå från Umeå Ö kl.
18:39.

7153 4/10 Gällivare Gällivare Luleå-Kiruna

Tåg 7153, 04.10.2023 från Kiruna malmbangård kl 10:45 till Luleå kl 14:27 körde 41
minuter försenat från Gällivare. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

7184 4/10 Luleå Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7184, 04.10.2023 från Luleå kl 11:23 till Haparanda kl 13:18 är inställt mellan
Luleå och Boden central. Orsak: Tekniskt fel på fordonet. Buss ersätter på den
berörda sträckan. Bussen beräknas avgå från Luleå Central kl 11:23, framme vid
slutstation Boden Centralstation kl 12:05.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.

Sms-funktionen gäller samtliga dagar med undantag för lördagar från klockan 01.00 till söndagar klockan 14.00. Inget sms skickas ut via sms-funktionen under dessa tider.