Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7513 28/1 Stöde Sundsvall c Storlien-Sundsvall
Tåg 7513, 28.01.2022 från Duved kl 15:10 till Sundsvall c kl 18:53 körde 12 minuter
försenat från Stöde. Orsak: Tågmöte.
7514 28/1 Töva Duved Storlien-Sundsvall

Tåg 7514, 28.01.2022 från Sundsvall c kl 18:10 till Duved kl 21:57 körde 14 minuter
försenat från Töva. Orsak: Tågmöte.

7410 28/1 Sundsvalls västra Sundsvalls västra Umeå-Sundsvall

Tåg 7410, 28.01.2022 från Sundsvall c kl 12:13 till Umeå central kl 15:23 körde 12
minuter försenat från Sundsvalls västra. Orsak: Ett annat fordon spärrade linjen.

7507 28/1 Duved Duved Storlien-Sundsvall

Tåg 7507, 28.01.2022 från Storlien kl 09:29 till Sundsvall c kl 13:54 körde 36
minuter försenat från Duved. Orsak: Tåget inväntade resande från en buss.

7507 28/1 Storlien Duved Storlien-Sundsvall

Tåg 7507, 28.01.2022 från Storlien kl 09:29 till Sundsvall c kl 13:54 är inställt
mellan Storlien och Duved. Orsak: Svåra väderförhållanden. Buss ersätter på den
berörda sträckan. Wänseth Buss Fordon DXM262. Beräknas avgå från Storlien kl 09:29.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få information om eventuella ändringar som rör din resa. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.