Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Vi har för närvarande problem med att en del uppdateringar och inställelser inte syns under alltid aktuell trafikinformation, detta är felanmält.

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra. Du kan läsa mer om banarbetet och se vilka avgångar som berörs under perioden här. Trafikverket kommer utföra banarbete till mitten av juni på nämnda sträckan, mer information kommer löpande.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7103 23/5 Umeå-Luleå
Tåg 7103, 23.05.2024 från Luleå kl 08:30 till Umeå östra kl 12:33 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/
7472 23/5 Vännäs Vindeln Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7472, 23.05.2024 från Umeå östra kl 11:33 till Vindeln kl 12:30 är inställt
mellan Vännäs och Vindeln. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Taxi ersätter på
den berörda sträckan.

7475 23/5 Vindeln Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7475, 23.05.2024 från Vindeln kl 12:39 till Umeå östra kl 13:36 är inställt
mellan Vindeln och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Taxi ersätter på
den berörda sträckan.

7474 23/5 Vännäs Vindeln Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7474, 23.05.2024 från Umeå östra kl 12:40 till Vindeln kl 13:37 är inställt
mellan Vännäs och Vindeln. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Taxi ersätter på
den berörda sträckan.

7477 23/5 Vindeln Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7477, 23.05.2024 från Vindeln kl 13:52 till Umeå östra kl 14:47 är inställt
mellan Vindeln och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Taxi ersätter på
den berörda sträckan.

7108 23/5 Umeå östra Tvärålund Umeå-Luleå

Tåg 7108, 23.05.2024 från Umeå östra kl 13:24 till Luleå kl 17:30 är inställt mellan
Umeå östra och Tvärålund. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7152 23/5 Boden central Boden central Luleå-Kiruna

Tåg 7152, 23.05.2024 från Luleå kl 11:10 till Kiruna malmbangård kl 15:00 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7184 23/5 Boden central Boden central Luleå-Haparanda

Tåg 7184, 23.05.2024 från Luleå kl 11:23 till Haparanda kl 13:17 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7103 23/5 Tvärålund Vännäs Umeå-Luleå

Tåg 7103, 23.05.2024 från Luleå kl 08:30 till Umeå östra kl 12:33 är inställt mellan
Tvärålund och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Taxi ersätter på den
berörda sträckan.

7481 23/5 Vindeln Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7481, 23.05.2024 från Vindeln kl 15:23 till Umeå östra kl 16:21 är inställt
mellan Vindeln och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7478 23/5 Vännäs Vindeln Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7478, 23.05.2024 från Umeå östra kl 14:17 till Vindeln kl 15:17 är inställt
mellan Vännäs och Vindeln. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7480 23/5 Vännäs Vindeln Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7480, 23.05.2024 från Umeå östra kl 15:09 till Vindeln kl 16:09 är inställt
mellan Vännäs och Vindeln. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7483 23/5 Vindeln Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7483, 23.05.2024 från Vindeln kl 16:22 till Umeå östra kl 17:22 är inställt
mellan Vindeln och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7110 23/5 Umeå östra Tvärålund Umeå-Luleå

Tåg 7110, 23.05.2024 från Umeå östra kl 18:37 till Luleå kl 22:45 är inställt mellan
Umeå östra och Tvärålund. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7107 23/5 Tvärålund Umeå östra Umeå-Luleå

Tåg 7107, 23.05.2024 från Luleå kl 13:31 till Umeå östra kl 17:32 är inställt mellan
Tvärålund och Umeå östra. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7108 23/5 Tvärålund Tvärålund Umeå-Luleå

Tåg 7108, 23.05.2024 från Umeå östra kl 13:24 till Luleå kl 17:30 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7484 23/5 Vännäs Vindeln Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7484, 23.05.2024 från Umeå östra kl 17:42 till Vindeln kl 18:38 är inställt
mellan Vännäs och Vindeln. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7487 23/5 Vindeln Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7487, 23.05.2024 från Vindeln kl 19:00 till Umeå östra kl 20:03 är inställt
mellan Vindeln och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7482 23/5 Vännäs Hällnäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7482, 23.05.2024 från Umeå östra kl 16:29 till Hällnäs kl 17:37 är inställt
mellan Vännäs och Hällnäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7485 23/5 Hällnäs Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7485, 23.05.2024 från Hällnäs kl 17:50 till Umeå östra kl 19:05 är inställt
mellan Hällnäs och Vännäs. Orsak: Problem med strömförsörjningen. Buss ersätter. Se
mer information om ersättningsbussen under rubriken Ersättningstrafik längre ned på
den här sidan.

7413 23/5 Bjästa Bjästa Umeå-Sundsvall

Tåg 7413, 23.05.2024 från Umeå central kl 14:35 till Sundsvalls central kl 17:40 har
blivit försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

7481 23/5 Vännäs Vännäs Umeå-Vännäs-Hällnäs

Tåg 7481, 23.05.2024 från Vindeln kl 15:23 till Umeå östra kl 16:21 har blivit
försenat. Se tågets försening genom att söka på tågnummer eller station på
www.trafikverket.se/trafikinformation/tag/

.

Ersättningstrafik

Inställningar eller förseningar i trafiken kan ibland bero på planerade banarbeten. Andra gånger beror förändringar i trafiken på olyckor, väder eller problem med fordon – sådant som inte går att förutse.

.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få meddelande om eventuella ändringar i trafiken på din sträcka. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.

Från 1 mars 2024 meddelar vi dig om förseningar över 15 minuter och inställda avgångar med kompletterande hänvisning till var du kan hitta mer detaljerad information. Är du redan prenumerant på tjänsten behöver du inte registrera ditt mobilnummer på nytt. Den här uppdateringen är en del i vårt förbättringsarbete, senare i vår kommer vi publicera en ny lösning för trafikinformation.

Sms-funktionen gäller samtliga dagar med undantag för lördagar från klockan 01.00 till söndagar klockan 14.00. Inget sms skickas ut under dessa tider.