Alltid aktuell trafikinformation

Trafikverkets webbplats ser du om tåget är i tid eller om det har hänt något som gör tåget försenat.

Reducering av trafiken

Senast uppdaterad: 26 februari kl 07:35
Under perioden 13 november – 23 juni kommer vi behöva reducera trafiken på sträckorna Sundsvall C-Östersund samt Sundsvall C-Umeå C.
Reduceringen sker på grund av fordonsbrist till följd av tidigare inträffad olycka. Du kan läsa mer om reduceringen och se vilka avgångar som berörs under perioden här.

Aktuella trafikstörningar

(Listan går att scrolla i sidled)

Tåg Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
7401 29/2 Mörtsal Mörtsal Umeå-Sundsvall
Tåg 7401, 29.02.2024 från Umeå central kl 04:36 till Sundsvalls central kl 07:48
förväntas att bli försenat från Mörtsal.
7402 29/2 Mörtsal Mörtsal Umeå-Sundsvall

Tåg 7402, 29.02.2024 från Sundsvalls central kl 05:13 till Umeå central kl 08:28
körde 13 minuter försenat från Mörtsal. Orsak: Tekniskt fel på fordonet.

7403 29/2 Bjästa Bjästa Umeå-Sundsvall

Tåg 7403, 29.02.2024 från Umeå central kl 05:36 till Sundsvalls central kl 08:39
körde 17 minuter försenat från Bjästa.

7403 29/2 Kramfors Härnösands central Umeå-Sundsvall

Tåg 7403, 29.02.2024 från Umeå central kl 05:36 till Sundsvalls central kl 08:39 är
inställt mellan Kramfors och Härnösands central. Orsak: Problem med
strömförsörjningen. Buss ersätter på den berörda sträckan. Mer information om
ersättningstrafiken hittar du på norrtag.se/trafikinformation under rubriken
”Ersättningstrafik”.

7404 29/2 Härnösands central Kramfors Umeå-Sundsvall

Tåg 7404, 29.02.2024 från Sundsvalls central kl 07:13 till Umeå central kl 10:24 är
inställt mellan Härnösands central och Kramfors. Orsak: Problem med
strömförsörjningen. Buss ersätter på den berörda sträckan. Mer information om
ersättningstrafiken hittar du på norrtag.se/trafikinformation under rubriken
”Ersättningstrafik”.

7405 29/2 Kramfors Sundsvalls central Umeå-Sundsvall

Tåg 7405, 29.02.2024 från Umeå central kl 06:35 till Sundsvalls central kl 09:34 är
inställt mellan Kramfors och Sundsvalls central. Orsak: Problem med
strömförsörjningen. Taxi ersätter på den berörda sträckan. Beräknas köra från
Kramfors kl 09:05.

7408 29/2 Sundsvalls central Sundsvalls central Umeå-Sundsvall

Tåg 7408, 29.02.2024 från Sundsvalls central kl 10:13 till Umeå central kl 13:24
förväntas att bli ca. 30 minuter försenat från Sundsvalls central. Orsak: Problem
med strömförsörjningen.

7443 29/2 Kramfors Kramfors Umeå-Sundsvall

Tåg 7443, 29.02.2024 från Umeå central kl 07:37 till Sundsvalls central kl 10:46
förväntas att bli ca. 30 minuter försenat från Kramfors. Orsak: Problem med
strömförsörjningen.

7446 29/2 Sundsvalls central Kramfors Umeå-Sundsvall

Tåg 7446, 29.02.2024 från Sundsvalls central kl 08:15 till Umeå central kl 11:28 är
inställt mellan Sundsvalls central och Kramfors. Orsak: Problem med
strömförsörjningen. Buss ersätter på den berörda sträckan. Mer information om
ersättningstrafiken hittar du på norrtag.se/trafikinformation under rubriken
”Ersättningstrafik”.

7446 29/2 Kramfors Kramfors Umeå-Sundsvall

Tåg 7446, 29.02.2024 från Sundsvalls central kl 08:15 till Umeå central kl 11:28
förväntas att bli ca. 10 minuter försenat från Kramfors. Orsak: Problem med
strömförsörjningen.

.

Ersättningstrafik

Inställningar eller förseningar i trafiken kan ibland bero på planerade banarbeten. Andra gånger beror förändringar i trafiken på olyckor, väder eller problem med fordon – sådant som inte går att förutse.

.

Trafikläget direkt i mobilen

Använd dig av vår sms-funktion för att snabbt få meddelande om eventuella ändringar i trafiken på din sträcka. Det enda du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer och välja vilken sträcka du vill ha information om.

Från 1 mars 2024 meddelar vi dig om förseningar över 15 minuter och inställda avgångar med kompletterande hänvisning till var du kan hitta mer detaljerad information. Är du redan prenumerant på tjänsten behöver du inte registrera ditt mobilnummer på nytt. Den här uppdateringen är en del i vårt förbättringsarbete, senare i vår kommer vi publicera en ny lösning för trafikinformation.

Sms-funktionen gäller samtliga dagar med undantag för lördagar från klockan 01.00 till söndagar klockan 14.00. Inget sms skickas ut under dessa tider.