Sommarpackning

Planerade trafikstörningar

Banarbeten är viktiga eftersom de ger Trafikverket möjlighet att arbeta bort brister och öka kapaciteten i järnvägsnätet genom att underhålla och bygga ut infrastrukturen. Det är nödvändigt, men kan ställa till det för dig som reser. Vi gör vårt bästa för att Trafikverkets banarbeten ska påverka dig så lite som möjligt.

Här hittar ni även information om vilka avgångar som blivit ändrade till följd av reducering i trafiken.

Datum Startstation Slutstation Berörd sträcka
2024-06-10 - 2024-06-19 Umeå C Sundsvall Umeå - Örnsköldsvik - Sundsvall

Trafikverket utför banarbete på sträckan Umeå – Örnsköldsvik – Sundsvall måndag 10 juni – onsdag 19 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

 

Måndag 10 juni – torsdag 13 juni:

 

Tåg 7401 med avgång Umeå Central kl. 04:36 ankomst Sundsvall Central kl. 07:48. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57401 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 04:02
 • Umeå Ö avgång kl. 04:12
 • Hörnefors avgång kl. 04:37
 • Nordmaling ankomst kl. 04:55

 

Tåg 7441 med avgång Umeå Central kl. 05:04 ankomst Örnsköldsvik Central kl. 06:11. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57441 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 04:27
 • Umeå Ö avgång kl. 04:37
 • Hörnefors avgång kl. 05:02
 • Nordmaling ankomst kl. 05:20

 

Tåg 7440 med avgång Örnsköldsvik Central kl. 05:19 ankomst Umeå Central kl. 06:26. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Umeå Central.

Buss 57440 ersätter på sträckan Örnsköldsvik C – Umeå C enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 05:19
 • Örnsköldsvik N avgång kl. 05:29
 • Husum avgång kl. 05:50
 • Nordmaling avgång kl. 06:15
 • Hörnefors avgång kl. 06:33
 • Umeå Ö avgång kl. 06:58
 • Umeå C ankomst kl. 07:08

 

Tåg 7403 med avgång Umeå Central kl. 05:36 ankomst Härnösand Central kl. 07:44. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57403 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 05:02
 • Umeå Ö avgång kl. 05:12
 • Hörnefors avgång kl. 05:37
 • Nordmaling ankomst kl. 05:55

 

Tåg 7405 med avgång Umeå Central kl. 06:35 ankomst Sundsvall C Central kl. 09:34. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57405 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 06:12
 • Umeå Ö avgång kl. 06:22
 • Hörnefors avgång kl. 06:47
 • Nordmaling ankomst kl. 07:05

 

 

 

Måndag 17 juni – onsdag 19 juni:

 

Tåg 7401 med avgång Umeå Central kl. 04:36 ankomst Sundsvall Central kl. 07:48. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57401 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 04:02
 • Umeå Ö avgång kl. 04:12
 • Hörnefors avgång kl. 04:37
 • Nordmaling ankomst kl. 04:55

 

Tåg 7441 med avgång Umeå Central kl. 05:04 ankomst Örnsköldsvik Central kl. 06:11. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57441 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 04:27
 • Umeå Ö avgång kl. 04:37
 • Hörnefors avgång kl. 05:02
 • Nordmaling ankomst kl. 05:20

 

Tåg 7440 med avgång Örnsköldsvik Central kl. 05:19 ankomst Umeå Central kl. 06:26. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Umeå Central.

Buss 57440 ersätter på sträckan Örnsköldsvik C – Umeå C enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 05:19
 • Örnsköldsvik N avgång kl. 05:29
 • Husum avgång kl. 05:50
 • Nordmaling avgång kl. 06:15
 • Hörnefors avgång kl. 06:33
 • Umeå Ö avgång kl. 06:58
 • Umeå C ankomst kl. 07:08

 

Tåg 7403 med avgång Umeå Central kl. 05:36 ankomst Härnösand Central kl. 07:44. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57403 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 05:02
 • Umeå Ö avgång kl. 05:12
 • Hörnefors avgång kl. 05:37
 • Nordmaling ankomst kl. 05:55

 

Tåg 7405 med avgång Umeå Central kl. 06:35 ankomst Sundsvall C Central kl. 09:34. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Nordmaling.

Buss 57405 ersätter på sträckan Umeå Central – Nordmaling enligt följande:

 • Umeå C avgång kl. 06:12
 • Umeå Ö avgång kl. 06:22
 • Hörnefors avgång kl. 06:47
 • Nordmaling ankomst kl. 07:05
2024-06-17 - 2024-06-19 Umeå Östra Hällnäs Umeå Östra - Hällnäs

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra mellan måndag 17 juni – onsdag 19 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Måndag 17 juni:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Vännäs – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan. Resenärer från Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 05:30 från Vindeln Resecentrum. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Hällnäs-Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på sträckan Hällnäs-Tvärålund. Resande från Hällnäs och Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 tur 53 som under banarbetsperioden startar vid Hällnäs station kl. 06:25 och sedan går parallellt med busstur 5, avgångstid Vindeln resecentrum kl. 06:45. Läs mer här. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.
Buss 57463 ersätter på sträckan Tvärålund-Vännäs enligt följande. Observera att avgångstiden på ersättningsbussen kommer att vara tidigare än ordinarie avgångstid på tågen.

 • Tvärålund avgång kl. 06:22
 • Vännäs ankomst kl. 06:46

 

Tisdag 18 juni – onsdag 19 juni:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Vännäs – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan. Resenärer från Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 05:30 från Vindeln Resecentrum. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.

Tåg 7462 med avgång Umeå Östra kl. 06:27 ankomst Vindeln kl. 07:23. Tåget är inställt mellan Vännäs-Vindeln.
Buss 57462 ersätter på sträckan Vännäs-Vindeln enligt följande:

 • Vännäs avgång kl. 07:00
 • Tvärålund avgång kl. 07:23
 • Vindeln ankomst kl. 07:37

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Hällnäs-Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på sträckan Hällnäs-Tvärålund. Resande från Hällnäs och Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 tur 53 som under banarbetsperioden startar vid Hällnäs station kl. 06:25 och sedan går parallellt med busstur 5, avgångstid Vindeln resecentrum kl. 06:45. Läs mer här. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.
Buss 57463 ersätter på sträckan Tvärålund-Vännäs enligt följande. Observera att avgångstiden på ersättningsbussen kommer att vara tidigare än ordinarie avgångstid på tågen.

 • Tvärålund avgång kl. 06:22
 • Vännäs ankomst kl. 06:46

Tåg 7465 med avgång Vindeln kl. 07:28 ankomst Umeå Östra kl. 08:37. Tåget är inställt mellan Vindeln-Vännäs.
Buss 57465 ersätter på sträckan Vindeln-Vännäs enligt följande men ansluter ej till tåg 7465 i Vännäs. Resande från Vindeln till Umeå hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 07:50 från Vindeln Resecentrum, Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden. Resande från Tvärålund hänvisas till tidigare eller senare avgång. Resande med buss 57465 till Vännäs vill vi göra uppmärksamma på att avgångstiden på bussen är senarelagd jämför med ordinarie avgångstid.

 • Vindeln avgång kl. 07:39
 • Tvärålund avgång kl. 07:53
 • Liljaskolan avgång kl. 08:17
 • Vännäs ankomst kl. 08:22

 

2024-06-18 - 2024-06-19 Gällivare Kiruna Luleå-Kiruna

Trafikverket utför banarbete på sträckan Luleå  – Kiruna tisdag 18 juni – onsdag 19 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Tisdag 18 juni:

 

Tåg 7154 med avgång Luleå Central kl. 16:29 ankomst Kiruna kl. 20:18. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna.

Buss 57154 ersätter på sträckan Gällivare – Kiruna enligt följande:

 • Gällivare avgång kl. 19:15
 • Kiruna ankomst kl. 20:55

 

Onsdag 19 juni:

Tåg 7151 med avgång Kiruna kl. 05:51 ankomst Luleå kl. 09:36. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare.
Buss 57151 ersätter på sträckan Kiruna – Gällivare enligt följande:

 • Kiruna avgång kl. 05:20
 • Gällivare avgång kl. 07:00

 

 

2024-06-21 - 2024-06-23 Storlien Sundsvall Storlien - Östersund - Sundsvall

Trafikverket utför banarbete på sträckan Storlien – Östersund – Sundsvall fredag 21 juni och söndag 23 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

Fredag 21 juni:

Tåg 7521 med avgång Duved kl. 08:02 ankomst Sundsvall C kl. 11:53. Tåget är inställt mellan Duved – Järpen.

Buss 57521 ersätter på sträckan Duved– Järpen enligt följande:

 • Duved avgång kl. 07:35
 • Åre avgång kl. 07:50
 • Undersåker avgång kl. 08:06
 • Järpen ankomst kl. 08:24

I Järpen sker omstigning till tåg 7521 för vidare resa mot Sundsvall C.

 

Söndag 23 juni:

Tåg 7532 med avgång Sundsvall C kl. 16:03 ankomst Duved kl. 19:46. Tåget har ändrad tidtabell mellan Järpen – Duved, övrig sträcka är enligt ordinarie tidtabell. Tågets nya tider på den berörda sträckan:

 • Järpen avgång kl. 19:58
 • Undersåker avgång kl. 20:10
 • Åre avgång kl. 20:19
 • Duved ankomst kl. 20:27
2024-06-28 - 2024-06-30 Gällivare Kiruna Luleå-Kiruna

Trafikverket utför banarbete på sträckan Luleå  – Kiruna fredag 28 juni – söndag 30 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Fredag 28 juni:

Tåg 7154 med avgång Luleå Central kl. 16:29 ankomst Kiruna kl. 20:22. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna.

Buss 57154 ersätter på sträckan Gällivare – Kiruna enligt följande:

 • Gällivare avgång kl. 19:15
 • Kiruna ankomst kl. 20:55

 

Lördag 29 juni:

Tåg 7151 med avgång Kiruna kl. 05:51  ankomst Luleå Central kl. 09:36. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare.

Buss 57155 ersätter på sträckan Kiruna – Gällivare enligt följande:

 • Kiruna avgång kl. 05:20
 • Gällivare ankomst kl. 07:00

Tåg 7154 med avgång Luleå Central kl. 16:29 ankomst Kiruna kl. 20:22. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna.

Buss 57154 ersätter på sträckan Gällivare – Kiruna enligt följande:

 • Gällivare avgång kl. 19:15
 • Kiruna ankomst kl. 20:55

 

Söndag 30 juni:

Tåg 7152 med avgång Luleå Central kl. 11:10 ankomst Kiruna kl. 15:00. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7155 med avgång Kiruna kl. 16:12 ankomst Luleå kl. 20:05. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare.

Två bussar 57155 ersätter på sträckan Kiruna – Gällivare enligt följande:

 • Kiruna avgång kl. 15:25
 • Gällivare ankomst kl. 17:05

Tåg 7163 med avgång Kiruna kl. 10:49 ankomst Luleå Central kl. 14:22. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

2024-06-29 - 2024-07-14 Storlien Sundsvall Storlien - Östersund - Sundsvall

Trafikverket utför banarbete på sträckan Storlien – Östersund – Sundsvall lördagar och söndagar 29 juni till söndag 14 juli.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Lördag:

Tåg 7521 med avgång Duved kl. 08:02 ankomst Sundsvall C kl. 11:53. Tåget är inställt mellan Duved – Järpen.

Buss 57521 ersätter på sträckan Duved– Järpen enligt följande:

 • Duved avgång kl. 07:35
 • Åre avgång kl. 07:50
 • Undersåker avgång kl. 08:06
 • Järpen ankomst kl. 08:24

I Järpen sker omstigning till tåg 7521 för vidare resa mot Sundsvall C.

 

Söndag:

Tåg 7532 med avgång Sundsvall C kl. 16:03 ankomst Duved kl. 19:46. Tåget har ändrad tidtabell mellan Järpen – Duved, övrig sträcka är enligt ordinarie tidtabell. Tågets nya tider på den berörda sträckan:

 • Järpen avgång kl. 19:58
 • Undersåker avgång kl. 20:10
 • Åre avgång kl. 20:19
 • Duved ankomst kl. 20:27
2024-06-29 - 2024-06-30 Umeå C Sundsvall Umeå - Örnsköldsvik - Sundsvall

Trafikverket utför banarbete på sträckan Umeå – Örnsköldsvik – Sundsvall lördag 29 juni – söndag 30 juni.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Lördag 29 juni:

Tåg 7406 med avgång Sundsvall Central kl. 09:13 ankomst Umeå Central kl. 12:15. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central.

Buss 57406 ersätter på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik enligt följande:

 • Sundsvall C avgång kl. 07:54
 • Sundsvall västra avgång kl. 08:02
 • Timrå avgång kl. 08:22
 • Härnösands central avgång kl. 08:54
 • Kramfors avgång kl. 09:42
 • Örnsköldsvik C ankomst kl. 10:57

Tåg 7407 med avgång Umeå Central 08:37 ankomst Sundsvall Central 11:35. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7409 med avgång Umeå Central kl. 10:36 ankomst Sundsvall Central kl. 13:40. Tåget ställs in mellan  Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central.

Buss 57409 ersätter på sträckan  Örnsköldsvik – Sundsvall enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 11:56
 • Kramfors avgång kl. 13:11
 • Härnösands central avgång kl. 13:59
 • Timrå avgång kl. 14:31
 • Sundsvall C avgång kl. 14:51
 • Sundsvall västra ankomst kl. 14:59

Tåg 7410 med avgång Sundsvall Central 12:13 ankomst Umeå Central 15:24. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7411 med avgång Umeå Central 12:37 ankomst Sundsvall Central 15:48. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7427 med avgång Umeå Central kl. 13:36 ankomst Sundsvall Central kl. 16:45. Tåget ställs in mellan  Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central.

Två bussar 57427 ersätter på sträckan Örnsköldsvik – Sundsvall enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 14:54
 • Kramfors avgång kl. 16:09
 • Härnösands central avgång kl. 16:57
 • Timrå avgång kl. 17:29
 • Sundsvall C avgång kl. 17:49
 • Sundsvall västra ankomst kl. 17:57

Tåg 7412 med avgång Sundsvall Central kl. 14:13 ankomst Umeå Central kl. 17:26. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central.

Två bussar 57412 ersätter på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik enligt följande:

 • Sundsvall C avgång kl. 13:00
 • Sundsvall västra avgång kl. 13:08
 • Timrå avgång kl. 13:28
 • Härnösands central avgång kl. 14:00
 • Kramfors avgång kl. 14:48
 • Örnsköldsvik C ankomst kl. 16:03

Tåg 7417 med avgång Umeå Central 16:36 ankomst Sundsvall Central 19:48. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7418 med avgång Sundsvall Central 18:13 ankomst Umeå Central 21:18. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

 

 

Söndag 30 juni: 

Tåg 7406 med avgång Sundsvall Central kl. 09:13 ankomst Umeå Central kl. 12:15. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central.

Buss 57406 ersätter på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik enligt följande:

 • Sundsvall C avgång kl. 07:54
 • Sundsvall västra avgång kl. 08:02
 • Timrå avgång kl. 08:22
 • Härnösands central avgång kl. 08:54
 • Kramfors avgång kl. 09:42
 • Örnsköldsvik C ankomst kl. 10:57

Tåg 7431 med avgång Umeå Central kl. 09:36 ankomst Sundsvall Central kl. 12:46. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central.

Buss 57431 ersätter på sträckan Örnsköldsvik – Sundsvall enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 10:51
 • Kramfors avgång kl. 12:06
 • Härnösands central avgång kl. 12:54
 • Timrå avgång kl. 13:26
 • Sundsvall C avgång kl. 13:46
 • Sundsvall västra ankomst kl. 13:54

Tåg 7409 med avgång Umeå Central 10:36 ankomst Sundsvall Central 13:40. Tåget ställs in mellan Umeå Central – Sundsvall Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7410 med avgång Sundsvall Central 12:13 ankomst Umeå Central 15:24. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7411 med avgång Umeå Central 12:37 ankomst Sundsvall Central 15:48. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central. 

Två bussar 57411 ersätter på sträckan  Örnsköldsvik – Sundsvall enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 13:53
 • Kramfors avgång kl. 15:08
 • Härnösands central avgång kl. 15:56
 • Timrå avgång kl. 16:28
 • Sundsvall C avgång kl. 16:48
 • Sundsvall västra ankomst kl. 16:56

Tåg 7412 med avgång Sundsvall Central kl. 14:13 ankomst Umeå Central kl. 17:26. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Umeå Central.

Två bussar 57412 ersätter på sträckan Sundsvall – Umeå Central enligt följande:

 • Sundsvall C avgång kl. 14:13
 • Sundsvall västra avgång kl. 14:21
 • Timrå avgång kl. 14:41
 • Härnösands central avgång kl. 15:13
 • Kramfors avgång kl. 16:01
 • Örnsköldsvik C avgång kl. 17:16
 • Örnsköldsvik norra avgång kl. 17:26
 • Husum avgång kl. 17:47
 • Nordmaling avgång kl. 18:12
 • Hörnefors avgång kl. 18:30
 • Umeå östra avgång kl. 18:55
 • Umeå C ankomst kl. 19:05

Tåg 7414 med avgång Sundsvall Central 15:13 ankomst Umeå Central 18:23. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7415 med avgång Umeå Central 15:36 ankomst Sundsvall Central 18:47. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7418 med avgång Sundsvall Central kl. 18:13 ankomst Umeå Central kl. 21:18. Tåget ställs in mellan Sundsvall Central – Örnsköldsvik Central.

Två bussar 57418 ersätter på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik enligt följande:

 • Sundsvall C avgång kl. 16.57
 • Sundsvall västra avgång kl. 17:05
 • Timrå avgång kl. 17.25
 • Härnösands central avgång kl. 17.57
 • Kramfors avgång kl. 18.45
 • Örnsköldsvik C ankomst kl. 20.00

Tåg 7419 med avgång Umeå Central kl. 17:34 ankomst Sundsvall Central kl. 20:46. Tåget ställs in mellan Örnsköldsvik Central – Sundsvall Central.

Två bussar 57419 ersätter på sträckan Örnsköldsvik – Sundsvall enligt följande:

 • Örnsköldsvik C avgång kl. 18:51
 • Kramfors avgång kl. 20:06
 • Härnösands central avgång kl. 20:54
 • Timrå avgång kl. 21:26
 • Sundsvall C avgång kl. 21:46
 • Sundsvall västra ankomst kl. 21:54
2024-07-06 - 2024-07-06 Storlien Sundsvall Storlien - Östersund - Sundsvall

Trafikverket utför banarbete på sträckan Storlien – Östersund – Sundsvall lördag 6 juli.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Lördag 6 juni:

Tåg 7527 med avgång Östersund kl. 17:29 ankomst Sundsvall C kl. 19:50. Tåget är inställt mellan Östersund Central – Ånge. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7537 med avgång Storlien kl. 18:39 ankomst Ånge kl. 21:43. Tåget är inställt mellan Östersund Central – Ånge. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

2024-07-29 - 2024-08-02 Umeå Östra Hällnäs Umeå Östra - Hällnäs

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra mellan måndag 29 juli – fredag 2 augusti.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Måndag 29 juli – torsdag 1 augusti:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Umeå Östra – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Umeå Östra.
Buss 57461 ersätter på sträckan Vindeln-Umeå Östra enligt följande:

 • Vindeln avgång kl. 05:14
 • Tvärålund avgång kl. 05:28
 • Vännäs avgång kl. 05:52
 • Vännäsby avgång kl. 06:00
 • Umeå Central avgång kl. 06:26
 • Umeå Östra ankomst kl. 06:34

 

Tåg 7462 med avgång Umeå Östra kl. 06:27 ankomst Vindeln kl. 07:23. Tåget är inställt mellan Umeå Östra – Vindeln.
Buss 57462 ersätter på sträckan Umeå Östra – Vindeln enligt följande:

 • Umeå Östra avgång kl. 06:27
 • Umeå C avgång kl. 06:37
 • Vännäsby avgång kl. 07:03
 • Vännäs avgång kl. 07:11
 • Tvärålund avgång kl. 07:34
 • Vindeln ankomst kl. 07:48

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Hällnäs – Umeå Östra.
Två bussar ersätter på den berörda sträckan.
Buss 57463 ersätter på sträckan Hällnäs – Umeå Östra enligt följande:

 • Hällnäs avgång kl. 06:09
 • Vindeln avgång kl. 06:25
 • Tvärålund avgång kl. 06:39
 • Vännäs avgång kl. 07:03
 • Vännäsby avgång kl. 07:11
 • Umeå C avgång kl.  07:37
 • Umeå Ö ankomst kl. 07:45

Buss 57463 ersätter på sträckan Vännäs – Umeå Östra enligt följande:

 • Vännäs avgång kl. 07:03
 • Vännäsby avgång kl. 07:11
 • Umeå C avgång kl.  07:37
 • Umeå Ö ankomst kl. 07:45

 

Tåg 7465 med avgång Vindeln kl. 07:28 ankomst Umeå Östra kl. 08:37. Tåget är inställt mellan Vindeln – Vännäs.

Buss 57465 ersätter på sträckan Vindeln – Vännäs enligt följande:

 • Vindeln avgång kl. 07:07
 • Tvärålund avgång kl. 07:21
 • Vännäs avgång kl. 07:45

I Vännäs sker byte till tåg 7465.

 

Fredag 2 augusti:

Tåg 7460 med avgång Umeå Östra kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01. Tåget är inställt mellan Umeå Östra – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Östra kl. 06:15. Tåget är inställt mellan Vindeln – Umeå Östra.
Buss 57461 ersätter på sträckan Vindeln-Umeå Östra enligt följande:

 • Vindeln avgång kl. 05:14
 • Tvärålund avgång kl. 05:28
 • Vännäs avgång kl. 05:52
 • Vännäsby avgång kl. 06:00
 • Umeå Central avgång kl. 06:26
 • Umeå Östra ankomst kl. 06:34

Tåg 7462 med avgång Umeå Östra kl. 06:27 ankomst Vindeln kl. 07:23. Tåget är inställt mellan Umeå Östra – Vännäs.
Buss 57462 ersätter på sträckan Umeå Östra – Vännäs enligt följande:

 • Umeå Östra avgång kl. 06:01
 • Umeå C avgång kl. 06:11
 • Vännäsby avgång kl. 06:37
 • Vännäs avgång kl. 06:45

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Östra kl. 07:24. Tåget är inställt mellan Vännäs – Umeå Östra.
Två bussar 57463 ersätter på sträckan Vännäs – Umeå Östra enligt följande:

 • Vännäs avgång kl. 07:00
 • Vännäsby avgång kl. 07:08
 • Umeå C avgång kl.  07:34
 • Umeå Ö ankomst kl. 07:42
2024-07-31 - 2024-08-04 Luleå Kiruna Luleå - Gällivare - Kiruna

Trafikverket utför banarbete på sträckan Luleå  – Kiruna mellan onsdag 31 juli till och med söndag 4 augusti.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

 

Onsdag 31 juli:

Tåg 7154 med avgång Luleå Central kl. 16:29 ankomst Kiruna kl. 20:22. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna.

Buss 57154 ersätter på sträckan Gällivare – Kiruna enligt följande:

 • Gällivare avgång kl. 19:15
 • Kiruna ankomst kl. 20:55

 

Torsdag 1 augusti:

Tåg 7151 med avgång Kiruna kl. 05:51  ankomst Luleå Central kl. 09:36. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare.

Buss 57151 ersätter på sträckan Kiruna – Gällivare enligt följande:

 • Kiruna avgång kl. 05:20
 • Gällivare ankomst kl. 07:00

Lördag 3 augusti:

Tåg 7154 med avgång Luleå Central kl. 16:29 ankomst Kiruna kl. 20:18. Tåget ställs in mellan Gällivare – Kiruna.

Buss 57154 ersätter på sträckan Gällivare – Kiruna enligt följande:

 • Gällivare avgång kl. 19:15
 • Kiruna ankomst kl. 20:55

 

Söndag 4 augusti:

Tåg 7163 med avgång Kiruna kl. 10:49 ankomst Luleå Central kl. 14:22. Tåget ställs in mellan Kiruna – Gällivare. Ingen ersättningstrafik på den berörda sträckan.