två-leende-tjejer-väntar-på-tåget

Om Norrtåg

Vi gör det möjligt för dig att resa, leva och bo i Norrland.

Med sex linjesträckningar – från Sundsvall i söder till Kiruna i norr med två armar in mot norska gränsen bygger Norrtåg ihop Norrland.

Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Vi vet att många av våra resenärer pendlar till jobbet eller skolan. Därför ligger merparten av turerna i anslutning till arbetsdagens början och slut.

Tillsammans med länstrafikbolagen i norr gör vi allt som står i vår makt för att buss- och tågtiderna ska klaffa så bra som möjligt. För dig som åker varje dag, och för dig som är på jakt efter midnattssolen, norrskenet, fjällen och fisket.

Norrtåg AB är beställare som ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Bakom varumärket Norrtåg står Norrtåg AB, som ägs av länstrafikbolagen i Sveriges fyra nordligaste län med uppgift att upphandla persontågstrafiken där. Det övergripande målet med trafiken är att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt.

Medarbetarna på Norrtåg AB kör inga tåg själva. Däremot upphandlar bolaget operatör, alltså den som ska utföra trafiken.

Vy är utförare

Tågvärden du möter ombord, lokföraren, den du pratar med på servicecenter och de som planerar tidtabeller och driftledningen är alla anställda av Vy Tåg AB.

Vy Tåg, som tidigare hette Tågkompaniet, bildades 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Bolaget skapade nya referensramar i en traditionell bransch, bland annat genom korta beslutsvägar och mänsklighet. Idag finns Vys huvudkontor i Gävle och deras trafikuppdrag finns bland annat i Värmlands och Gävleborgs län.

Varför åka med Norrtåg?

Det finns flera fördelar att åka med Norrtåg

Du bidrar till regionens tillväxt

Vi vill minska avstånden i regionen, stimulera arbetspendling och turism, och öppna upp Norrland för både boende och besökare, eftersom kollektivtrafiken är värdefull för samhällsekonomin. Här är tågtrafiken i Norrland är helt avgörande för att alla ska kunna ta sig till jobbet, skolan eller älsklingen. Norrtåg kör omkring fem miljoner tågkilometer varje år för att du ska kunna ta dig dit du vill och för att den ekonomiska tillväxten ska öka.

Miljön tackar dig

När du reser med tåg väljer du en av de absolut minsta miljöförstörande transporterna som finns idag. Det enda som kan tävla med järnvägen är om du går, cyklar eller seglar. Och bilen är förstås i den nedre skalan av miljöfavoriterna bland transportsätten. Det vet du redan. Men låt oss ändå roa oss med en grov beräkning: Om du har fem mil till jobbet, och tar tåget istället för att åka ensam i bilen, minskar du utsläppet av exempelvis koldioxid med mer än fyra ton, varje år.

två-unga-kvinnor-går-utanför-tåget

Allt du får gjort under resan

Jobba lite under resan. Fortsätt med handarbetet. Meditera en stund. När du inte behöver hålla händerna på ratten är du fri att göra vad du vill medan det norrländska landskapet passerar förbi tågfönstret. Restiden för många av Norrtågs sträckor tar dessutom kortare tid än om du hade tagit bilen. Här snackar vi dubbel tidsvinst.