Köpvillkor

Vy Tåg AB är operatör för Norrtågstrafiken och din avtalspart vid köp av biljetter. Själva resan med Vy omfattas av Vys allmänna resevillkor. Köper du en resa med annan operatör gäller denna operatörs resevillkor. Köper du en kombinerad Resplusresa med flera olika operatörer (Resplusbiljett) gäller respektive operatörs resevillkor för respektive delsträcka. Därutöver erbjuds en Kom-fram-garanti genom Resplus resevillkor.

När du köper en resa och/eller tilläggstjänst av Vy är du som kund ansvarig för att beställningen är korrekt. Läs dessa köpvillkor och kontrollera uppgifterna i beställningen.

Bokning

Vår samarbetspartner för bokningen är Train Planet AB (556614-3102). Genom att acceptera Vy och Norrtågs allmänna resevillkor accepterar man även Train Planets villkor.

Bokningsavgift

Vi har inga bokningsavgifter när du bokar och reser med Norrtåg.

Din biljett är en värdehandling

Din biljett är en värdehandling och du ansvarar själv för den. Om du förlorat din biljett kan ny biljett i vissa fall erhållas mot en administrativ avgift.

Personliga biljetter

En personlig biljett gäller endast för den person vars namn står på biljetten. Biljetten tillsammans med giltig id-handling** visas på tåget. Utan giltig id-handling kan den resande anses sakna giltig biljett.

En personlig biljett får inte överlåtas eller säljas vidare till annan person.

Omboknings- och återbetalningsregler

Observera att om du köper en resa bestående av delsträckor med två eller flera olika operatörer, kan omboknings- och återbetalningsregler skilja sig mellan de olika operatörernas biljetter, även om du köper resan av Vy.

Resa som kan återköpas

Alla enkelbiljetter hos Norrtåg kan återköpas. Resan måste dock avbokas före resans avgångstid för att kunna återbetalas. Vid avbokning får du hela biljettpriset tillbaka. Samma princip gäller när du bokar om resan. För information om andra operatörers återbetalningsbara biljetter, se den operatörens villkor.

Fysisk biljett

Har du hämtat ut en fysisk Vy-biljett måste den returneras till Vy för att kunna återköpas. Vänd dig till den återförsäljare där du köpte biljetten. Saknar du tillgång till återförsäljare kan du skicka biljetten till: Vy Servicecenter, Centralplan 2, 803 11 Gävle.

Sms-biljett och e-biljett

Reser du med sms-biljett, eller e-biljett för egen utskrift, kan du få din biljett återbetalad fram till avgång. Detta gäller om du köpt en resa som kan återbetalas och är avbokad innan avgång.

Är inte biljetten uthämtad sker återbetalningen inom tre bankdagar. Bokningsavgift och eventuell fakturaavgift återbetalas inte.

Återbetalning vid sjukdom och dödsfall

Vid sjukdom och dödsfall kan hela biljettens värde återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända läkarintyg:

  • Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalningen får även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning.

Frånträdande av köp av Pendlarkort och flexbiljetter
Ingen återbetalning är möjlig.

Student, ungdom

Student

Som student ska du kunna visa upp giltig studentlegitimation (Mecenat, ISIC eller Studentkortet) vid visering ombord på tåget.

Ungdom

Som ungdom (till och med 25 år) ska du kunna styrka din ålder med giltig id-handling vid visering ombord på tåget.**

**Giltig id-handling är alla pass, svenska id-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella id kort inom EU. Övriga utländska id-handlingar godkänns ej. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon id-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.

Uthämtning av biljett före avresa

Biljetten kan hämtas ut i SJs biljettautomater eller i SJ Resebutik. Biljett kan även hämtas ut hos Pressbyrån och 7-Eleven mot en serviceavgift. Observera att biljett inte kan hämtas ut ombord på tåget.

Behandling av personuppgifter

När du köper en resa här på Norrtågs webbplats lämnar du uppgifter om dig själv. Vy ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Information om hur Vy behandlar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter under personuppgiftslagen kan du läsa här.  Genom att använda våra tjänster samtycker du till Vys behandling av dina personuppgifter.

För det fall du i samband med ditt köp lämnar personuppgifter för någon annan persons räkning ansvarar du för inhämtande av den personens samtycke till att Vy behandlar dennes personuppgifter enligt ovan.

Dessa köpvillkor gäller från och med 1 maj, 2016