Byte och anslutningar

Att resa innebär ibland byten – även med Norrtåg. Vi har anslutningar med bussbolag och andra trafikföretag. När du ska byta till eller från något av våra tåg finns det två saker att tänka på.

För det första:
Bytestiden mellan tåg eller mellan tåg/buss brukar vara omkring tio minuter. På Samtrafikens webbplats finns bland annat upplysningar om bytestider för varje station.

För det andra:
Om din resa omfattar flera delsträckor rekommenderar vi att du väljer en Resplusbiljett. Resplus innebär att du köper hela resan vid ett och samma tillfälle. Då tar vi hand om dig och hjälper dig vidare om du missar ett byte på grund av en försening. Kontrollera att din slutdestination finns med på biljetten.

Ombord kan du enbart köpa biljetter till Norrtågs egna tåg. Du kan självklart köpa en kompletterande biljett direkt på anslutande buss eller tåg, men då kan vi inte hjälpa dig på samma sätt vid förseningar.