Delbetalning med kort och förköpta biljetter

Förköpta biljetter och kort gäller bara för den sträcka de är köpta för.

Länstrafikenkortet, pendlarkort eller flexbiljetter kan dock användas för att delbetala en resa som är längre än den sträcka som kortet eller biljetten avser. Du köper då en enkelbiljett för den resterande delen av sträckan som inte täcks av befintligt kort eller biljett.