Ensamåkande barn

Har tågvärden tid och möjlighet hjälper vi naturligtvis ditt ensamåkande barn med att byta tåg och komma av på rätt hållplats. Men det är inget vi kan garantera. Därför är det viktigt att barn som reser utan målsmans sällskap själva kan hantera på- och avstigning, sitt bagage och hantering av eventuella byten och trafikstörningssituationer.