Funktionshinder

Det ska vara enkelt och bekvämt för alla att resa med Norrtåg. Därför erbjuder vi ledsagning, vilket innebär att du blir ledsagad mellan tåget eller bussen och en fast mötesplats. Den här servicen erbjuder vi på alla stationer som vi trafikerar och till alla tåg som vi kör.

Läs mer om ledsagning här.

Mer information om varje tågstations mötesplats hittar du här.

Boka ledsagning samtidigt som du bokar biljetten. Vi möter vid plattformen och hjälper dig till dess att du kliver på nästa anslutning i resekedjan. Begränsa bagaget till två kollin, max 20 kg totalt.

Rörelsehindrade
De flesta tåg har ingång med lågt golv och plant insteg. Det finns särskilda platser för dig som är rörelsehindrad – säg till då du bokar din biljett.

Synskadade
Ledarhundar får följa med i alla vagnar. Meddela att du planerar ha din ledarhund med dig då du bokar resan. I tågen finns automatiska högtalarutrop som anger nästa station.

Hörselskadade
Alla stora och medelstora stationer har textinformation med aktuell tåginformation på monitorer. I våra tåg finns destinationsskyltar som visar tågets slutstation och nästkommande station.