Grundläggande rättigheter

Dina grundläggande rättigheter och skyldigheter som tågresenär regleras i förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer som i princip gäller i hela EU. Den innebär bland annat att du ska kunna köpa biljetter utan krångel och resa säkert, kunna resa och få information om hur du reser om du har nedsatt rörlighet, samt få ersättning vid skada. Dessutom gäller sedan den 1 april 2016 lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter som ger ett förstärkt skydd vid resa med våra tåg som kör en kortare sträcka än 150 km, räknat från första till sista station.

Det betyder att dina rättigheter som resenär omfattas av två olika regelverk beroende på hur lång sträcka som tåget kör. Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer gäller om tåget kör en sträcka som är 150 km eller längre, och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter gäller om tåget kör en sträcka som är kortare än 150 km.

Hjälp och assistans vid försening

Är ditt tåg inställt eller försenat ser vi naturligtvis till att du får information medan du väntar. Om du reser eller ska resa med ett tåg som kör en sträcka som är 150 km eller längre och om du kommer att bli minst 60 minuter försenad har du även rätt till viss hjälp:

 • Du kan ställa in resan och få pengarna tillbaka (hela biljettpriset eller priset för den del av resan du inte kunnat göra).
 • Du kan också ha rätt till transport tillbaka till den plats där du startade resan om förseningen hindrar dig från att fullfölja syftet med resan.
 • Alternativt kan du boka om resan med första möjliga tåg (eller en annan dag som passar dig bättre). Det gäller också alternativa färdsätt om tåget har blivit stående och inte kan resa vidare.
 • Mat och förfriskningar (i förhållande till väntetiden).
 • Hotell – om du måste stanna över natten.

Ersättning vid försening

Om tåget som du reser med blir försenat kan du ha rätt till viss ersättning som är olika beroende på hur lång sträcka som ditt tåg kör.

Ersättning vid resa med tåg som kör 150 km eller längre

 • Vid en försening som är 60–119 minuter ersätter vi dig med 25 procent av biljettpriset.
 • Vid en försening som är 120 minuter eller mer, ersätter vi dig med 50 procent av biljettpriset.
 • Du får dock ingen ersättning om du informerades om förseningen innan du köpte din biljett

Ersättning vid resa med tåg som kör kortare sträcka än 150 km

 • Om förseningen uppgår till mer än 20 minuter ersätter vi dig med 50 procent av biljettpriset.
 • Om förseningen uppgår till mer än 40 minuter ersätter vi dig med 75 procent av biljettpriset.
 • Om förseningen uppgår till mer än 60 minuter ersätter vi dig med 100 procent av biljettpriset.
 • Reser du med periodkort eller andra typer av rabatterade biljetter, regleras ersättningen i förhållande till pris, rabatt och giltighetstid.

Klagomål

Tycker du att vi inte har tillgodosett dina rättigheter, kan du skicka in ditt klagomål till oss. Det gör du enklast med ett e-brev till servicecenter@vy.se eller med vanligt brev till Vy tågs servicecenter, Centralplan 2, 803 11 Gävle. Vi lovar att svara dig så snart som möjligt, dock senast inom en månad.

 

Är du missnöjd med vårt svar kan du därefter vända till Konsumentverket som är nationell tillsynsmyndighet för tågresenärers grundläggande rättigheter eller använda er av EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Länkar

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för frågor om tågresenärers rättigheter och skyldigheter.

Kollektivtrafiklagen 2015:953

Förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

EU:s onlineplattform för tvistlösning