Handbagage

Du som reser med Norrtåg ansvarar själv för dina väskor och annat handbagage – ta bara med dig så mycket bagage som du själv kan bära. För att skidor ska räknas som handbagage måste de vara emballerade. Föremål som lätt kan antändas eller som på annat sätt kan vålla skada eller obehag får inte tas med på våra tåg. Du får inte ta med dig brandfarliga och explosiva ämnen eller annat bagage som uppenbarligen kan utgöra en säkerhetsrisk. Vi förbehåller oss rätten att neka gods som kan anses vara farligt eller extremt skrymmande. Försök stuva undan ditt bagage när du kommit ombord. Lägg väskor och annat handbagage på hyllorna och andra platser som är avsedda för bagage. Lämna det inte i mittgången – någon kan snubbla och skada sig.