Kontokort

Vi tar emot de på marknaden vanligast förekommande kreditkorten och kontokorten samt Maestro – Elektronkort. Det högsta beloppet för kortköp ombord på tåget är 5 000 kronor. Om du betalar biljetten med kort går det inte att få kontanter i återbetalning.