Länskort

Länstrafikbolagens länskort gäller för resa enligt villkoren för respektive kort.

Om din resa är längre än den sträcka som kortet gäller för kan du ombord använda kortet som delbetalning för hela sträckan du vill resa.