Platsreservation

Vid bokning av biljett på vår webbplats, i vår app eller via vårt servicecenter sker ingen automatisk platsreservation.

Är du i behov av ingång med lågt golv och plant insteg, plats för rörelsehindrad eller ledsagning, vänligen kontakta vårt servicecenter 0771-444 111.