Rabatter

Vi har rabatter för ungdomar, familjer, pensionärer och för den som studerar.
När du bokar din resa med pensionärs-, ungdoms- eller studentrabatt byter du från Vuxen till någon av dessa kategorier. Du hittar detta val i rutan under där du anger Till och Från station.

Familjerabatt
Två barn ej fyllda 16 år reser gratis i vuxens eller seniors sällskap. Det gäller även på länstrafiksträckor i Resplusbiljett. Barn därutöver betalar ungdomspris. Två barn som är ej fyllda 7 år reser gratis med ungdomar och studerande.

Ungdomsrabatt
Ungdomar ej fyllda 26 år har alltid ca 25 procents rabatt på Norrtåg. Två barn ej fyllda 7 år reser gratis med ungdom. Giltig legitimation ska uppvisas vid biljettköp och ombord på tåg i samband med biljettvisering.

Studentrabatt
Studerande med Mecenat-, ISIC-, Studentkortet (med SJ logga) eller WeStudents (med bok logga) har ca 25 procents rabatt. Två barn ej fyllda 7 år reser gratis med studerande. Giltig legitimation ska uppvisas vid biljettköp och ombord på tåg i samband med biljettvisering.

Exempel på giltiga kort:

Vi ger även studentrabatt till studerande från Norge, följande gäller: Rabatten gäller elever vid gymnasieskolor, universitet, högskolor, akademier och liknande läroanstalter. Skolan ska ha en varaktighet (terminslängd) på minst tre månader. Eleven ska delta i ordinarie undervisning, inte i särskilda kurser eller praktikarbete. Eleverna ska ha skolgång och studier som sin huvudsakliga verksamhet.

Rabatten ger ca 25% rabatt. Två barn ej fyllda 7 år reser gratis med studerande. Giltig legitimation ska uppvisas vid biljettköp och ombord på tåg i samband med biljettvisering, samt studentbevis.

Vi godtar följande bevis på att du är norsk student:

  • Studiekort/intyg med giltig termin och foto.
  • Intyg från skolan som bekräftar närvaro i skolan pågående termin kan visas tillsammans med bankkort, körkort, pass eller annan godkänd legitimation med foto.
  • ISIC-kort.

ANSA-kort (Association of Norwegian Students Abroad) ger inte rätt till rabatt.

Pensionärsrabatt
Pensionärer får 25 procent rabatt på Norrtåg. Rabatten gäller på ordinarie priser. För att få ta del av rabatten ska resenären vara 65 år eller äldre och kunna visa giltig id-handling. Pensionärer under 65 år behöver pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten eller ett giltigt intyg om sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning från Försäkringskassan.

Vi godtar pensionär/ honnørrabatt från Norge. Rabatten gäller på individnivå i Sverige, ej för registrerad partner eller ledsagare. Rabatten gäller om du är över 67 år, sjukförsäkrad, blind eller svagsynt. Du behöver visa legitimation.

Exempelbilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabatt för grupper
Vi har inga generella grupprabatter. Men om ni är en större grupp kan ni kontakta vårt servicecenter, telefon 0771-444 111, så ser vi vad vi kan göra på priset. Hör av dig till partnerservice@vy.se om du är turoperatör eller planerar en resa för grupper om tio resenärer eller fler.