Uppehåll

Du som reser med Resplusbiljett kan göra uppehåll under biljettens giltighetsdag på den ort där du byter mellan Norrtåg och länstrafiken.