Haparandabanan – res längs hela kusten

Våra linjer sträcker sig längs hela kusten i stora Norrtågland; från Sundsvall i söder till Haparanda i nordost. Här hittar du information kring allt som rör Haparandabanan.

Luleå – Boden – Kalix – Haparanda med tåg

På vår linje Haparandabanan reser du bekvämt, tryggt och hållbart mellan Luleå och Haparanda, via Boden och Kalix. Perfekt för dig som arbetspendlar, pluggar på annan ort eller ska ut på äventyr. Jobba lite på vägen. Drick en kopp kaffe. Slumra till om du vill. Sen är du framme. Tåget stannar också precis vid Sunderby sjukhus.

Många avgångar – och flera biljettlösningar

Välj bland tre dagliga turer i vardera riktning, från tidig morgon till tidig kväll. Vi har också flera olika biljettlösningar, beroende på om du reser varje dag, bara ibland eller någonting där emellan.

Norrtågs Periodkort

Med Periodkortet reser du obegränsat i 30 dagar, perfekt för dig som dagspendlar till jobb eller skola. Periodkortet är personligt och gäller enbart ombord på vald linje med Norrtåg.

Norrtågs Flexbiljetter

Med Norrtågs Flexbiljett köper du tio enkelbiljetter på en förbestämd sträcka för ett reducerat pris. Perfekt för dig som reser lite då och då.

Norrtågs enkelbiljett

En enkelbiljett är perfekt för dig som vill åka med tåget enstaka gånger och kanske inte vet när du reser med oss nästa gång. Priset på en enkelbiljett varierar beroende på hur långt du ska åka längs linjen.

Biljetten köper du här på startsidan, via vår app eller ombord, vid köp ombord tillkommer en serviceavgift på 10%.

Här kan du ta del av respektive kommuns reseinformation:

Kalix: www.kalix.se/resecentrum

Haparanda: www.haparanda.se

Boden: https://www.boden.se/kommunen/samhalle-och-infrastruktur/kollektivtrafik

Luleå: https://www.lulea.se/samhalle–gator/gator-och-trafik/kollektivtrafik/pendeltag.html

Vanliga frågor

Varför stannar inte tåget i Morjärv?

I dagsläget är det inte möjligt att stanna tågen i Morjärv eftersom det saknas en plattform som uppfyller fastställda tillgänglighetskrav samt dagens byggstandard. Det saknas även en anpassning av signalsystemet ERTMS, ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar. När det gäller stationsområdet tillkommer tillfartsvägar, parkeringar m.m. som behöver anpassas. Frågan om att stanna tåget även i Morjärv är fortfarande vid liv, men för att kunna fatta något beslut behöver man göra en förstudie för att se vilka åtgärder som krävs innan säkerhets- och tillgänglighetskrav är uppfyllda.

Varför ser tidtabellen ut som den gör? Det går inte att arbetspendla åt båda hållen?

Inledningsvis kommer det att gå tre tågturer åt vardera håll, förhoppningen är att trafiken så småningom kan utökas och omfatta ännu fler turer. I arbetet med tidtabellen har man utgått från hur man i första hand bedömer att resmönstret kommer att se ut. Det vill säga åt vilket håll de flesta vill resa och vilken tid på dagen. I det arbetet har man gjort bedömningen att det förmodligen är fler personer som vill arbets- och studiependla till Luleå på morgonen, och hem igen på eftermiddagen. Därutöver finns en tur mitt på dagen, åt vardera håll. I tidtabellsarbetet gör man även det som är möjligt för att försöka få trafiken att fungera ihop med anslutningar till andra tåglinjer. En utmaning som finns i arbetet, och som man måste ta hänsyn till, är att det är enkelspår på de flesta sträckor vilket bidrar till en viss konkurrens mellan persontågstrafik och godstrafik.

Hur ser anslutningstrafiken ut på respektive ort?

I Kalix och Haparanda där tågtrafiken är ny kommer tätortstrafiken att öka och anpassas utifrån gällande tågtidtabell. I Haparanda utökar kommunen busstrafiken som passerar Haparanda station. I Kalix sätter kommunen in en helt ny linje på lokaltrafiken. Linjen trafikerar centrala Kalix och stannar vid Kalix C i anslutning till tågets ankomst- och avgångstider. Information om aktuell anslutningstrafik hittar du på www.llt.lulea.se/tidtabeller, www.citybussboden.se/tidtabeller, www.haparanda.se och www.kalix.se/lokaltrafik

Går det anslutningstrafik till och från stationen i Haparanda/ IKEA?

Lokaltrafiken i Haparanda passerar förbi Resecentrum som ligger endast några hundra meter från IKEA, det vill säga en kort promenad med shoppingkassarna från varuhuset.

För dig som studerar vid Luleå Tekniska Universitet

För att ta dig till universitetet med tåg hoppar du av vid Notvikens station. Om du vill ha en skön promenad så är gångvägen mellan Notvikens station och Luleå tekniska universitet ca 1,5 km.

Vill du ta buss från stationen kan du hoppa på LLTs buss nr 5 till Porsö centrum, som ligger några hundra meter från universitetet. Alternativt är det möjligt att byta till buss nr 6 (mot Kronan) som stannar vid Universitetets entré. Här hittar du tidtabeller och aktuell info om lokaltrafik i anslutning till tåget.

Vilka biljetter kan jag köpa om jag reser ofta?

Om du reser ofta på samma sträcka så kan du köpa ett Periodkort för tåg som gäller under 30 dagar, alternativt Flexbiljetter om 10 resor. Dessutom finns ett kombinationskort som gäller under 30 dagar för tåg, regional busstrafik och tätortstrafik. Kombinationskortet finns på sträckan mellan Luleå–Boden eller Kalix–Haparanda och heter då Pendlarkort. Dessutom finns kombinationskortet Länskort som gäller för samtliga sträckor över 61 km. Dessa kombinationskort finns att köpa via Länstrafiken i Norrbottens hemsida.

Hur köper man biljetter?

Biljetter köper du enklast i Norrtågs app alternativt på www.norrtag.se. Du kan även ringa till Norrtågs Servicecenter på 0771-444 111 för att få svar på dina frågor samt köpa din biljett.

Går det att köpa biljetter ombord på Norrtåg?

Ja, det går att köpa biljetter ombord på tåget. Dock tillkommer då 10 % i serviceavgift.

Varför tar det längre tid att åka tåg jämfört med bussen?

Ja, det är sant att det tar längre tid med tåget mellan Luleå-Kalix än med direktbussen på samma sträcka. Det beror på att tåget måste göra en sväng inåt landet och går inte raka spåret längs kusten. Däremot går det betydligt snabbare med tåget från Boden till/från Kalix och Haparanda. Tåget är även snabbare än bussen på sträckan mellan Luleå-Haparanda och restiden mellan Kalix-Haparanda är nästan hälften så kort jämfört med buss. Nedan ser du några tidsjämförelser:

Tåg Buss Bil
Luleå-Haparanda 1:51 h Ca 2:35 h 1:36 h
Luleå-Kalix 1:29 h Ca 1:25 h 0:58 h
Boden-Haparanda 1:26 h Ca 3:10 h 1:43 h
Boden-Kalix 1:04 h Ca 2:20 h 1:06 h
Kalix-Haparanda 0:22 h Ca 0:55 h 0:42 h

Uppkoppling

På tåget är det fri tillgång till Wifi som du kan koppla upp dig på under din resa.

Finns någon Bistro på tåget?

En Bistro, där du kan köpa något att äta och dricka, finns på samtliga tåg på sträckan mellan Luleå-Haparanda.

Vilket tåg trafikerar sträckan?

Bombardier X52 trafikerar sträckan Haparanda-Luleå. Bombardier X52 är ett modernt och tillgänglighetsanpassat passagerartåg. Tågmodellen har vid en av de fyra dörrarna ett insteg i perronghöjd och en invändig rullstolslift. Dörren är markerad med ett gult streck och liften innanför denna dörr har en kapacitet på 500 kg. Maximala mått på rullstol eller liknande transportmedel får högst vara 125 cm lång, 75 cm bred och väga 300 kg (inklusive resenär).

Vad gäller vid förseningar?

Eftersom Norrtåg kör både korta och långa sträckor, omfattas våra resor av två regelverk. För resor med tåg som går 15 mil eller längre gäller EU:s tågpassagerarförordning.

Om du reser eller ska resa med ett tåg som har en sträcka på 15 mil eller längre och blir försenad hjälper vi dig att så snart som möjligt nå din slutdestination. Vi hjälper dig också att planera möjliga resealternativ, exempelvis boka om din biljett till annat tåg.

Om förseningen är 60 minuter eller mer har du rätt att få assistans i form av förtäring, förfriskningar och logi vid behov, om det rimligen kan anskaffas. Du har även rätt att avbryta din resa och få pengarna tillbaka.

  • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 25 procent av biljettpriset
  • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50 procent av biljettpriset
  • Om förseningen beräknas bli längre än 60 minuter har du rätt att få assistans i form av förtäring och logi under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart.

Du kan även läsa om detta på: https://www.norrtag.se/faq/