Kamerabevakning – För din och vår säkerhet

Från och med den 20 december 2020 inför Norrtåg kamerabevakning ombord på tåg av modell X11 och X62 som trafikerar sträckorna Umeå-Sundvall, Sundsvall-Storlien, Umeå-Vännäs och Boden-Luleå.

Det finns två syften med kamerabevakning. Det första är att förhindra olyckor i samband med av- och påstigning. Det andra är att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Kamerabevakningen kommer vara aktiv vid av- och påstigning för att säkerställa att resenärer kan komma ombord och gå av utan risk. Kamerorna har även en inspelande funktion för att i efterhand kunna granska förlopp vid brott. I detta fall sker en inspelning som endast polis och säkerhetsansvarig hos Vy Tåg har möjlighet att se i efterhand. Inspelningen blir endast granskad vid anmälan om brott. Bilderna lagras i endast 72 timmar innan de förstörs.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om hur Vy Tåg hanterar personuppgifter om dig, eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig. Bilder där du kan kännas igen räknas som personuppgifter.
Eftersom materialet inte hanteras annat än vid förfrågan från polis kan dock inte personuppgiftsansvarig söka efter material där du kan finnas med för att radera innan de senare automatiskt raderas efter 72 timmar.

Om du har frågor eller synpunkter på hur Vy tåg hanterar kamerabevakning och dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till oss på inof@norrtag.se

Om du tycker att Vy tåg AB hanterar personuppgifter på ett sätt som bryter mot lagar eller regler, kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Läs mer på datainspektionen.se.