Luleå Business Region vill få fler att välja tåget

Luleå Business Region är ett av många företag som hoppat på Förändringsresan – ett projekt som går ut på att få fler att pendla med tåg i stället för bil. Kjell-Åke Johansson, affärsutvecklingschef på Luleå Business Region, veckopendlar mellan Gällivare–Luleå och välkomnar initiativet.

– För mig som jobbar i Luleå och veckopendlar från Gällivare 25 mil bort, är tåget ett väldigt bra alternativ. Det möjliggör ju faktiskt att jag kan jobba på en ort och bo på en annan – särskilt vintertid!

Men det är inte enbart de privata fördelarna som vägde tung när beslut om att delta i projektet fattades. Luleå Business Region arbetar för långsiktigt hållbar näringslivsutveckling i Luleå och Norrbotten, Förändringsresan är ännu ett led i att stärka verksamhetens eget hållbarhetsarbete.

– Vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete och går igenom alla områden där vi kan påverka klimatet. Och resande är en sådan sak. Det känns viktigt att föregå med gott exempel där vi kan eftersom vi faktiskt ger råd till andra företag om hur de kan arbeta mer hållbart, förklarar Kjell-Åke.

En del av den hållbara näringslivsutveckling Luleå Business Region arbetar för handlar även om att utbilda i att vara en attraktiv arbetsgivare. I Norrbotten är konkurrensen om arbetskraft stor och även här tror Kjell-Åke att tåget har en viktig roll att spela.

– Vad arbetsgivare står för och erbjuder blir allt viktigare för att locka och behålla arbetskraft. Då är det en stor fördel att ha en uttalad policy kring hållbara resmöjligheter som även möjliggör att bo på en annan ort än du arbetar. Öppnar man dessutom upp för att restid kan bli en del av arbetstiden så har man ytterligare en stor konkurrensfördel.

Men att välja tåget är inte bara hållbart och en möjlighet att omvandla restid till arbetstid. Luleå Business Regions affärsutvecklingschef ser även tågresan som ett möjligt andningshål i vardagen.

– Att bara kunna vila, läsa eller lyssna på en bok under resan i stället för att själv sitta bakom ratten, tycker jag är en stor fördel.  

Om Förändringsresan
Förändringsresan är ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och drivs av RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) tillsammans med Norrtåg och VY Tåg. Syftet med projektet är att få fler att parkera bilen och ta tåget vid tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten.För mer information:

Viktoria Mettävainio, projektledare Tågprojektet, RKM
0920 23 38 32
viktoria.mettavainio@rkmbd.se

Marie Torneus, marknadschef Vy Tåg
073 18 11 405
marie.torneus@vy.se