Luleå tekniska universitetet först ut med att erbjuda medarbetare att testa använda restiden som arbetstid

Just nu pågår ”Förändringsresan” ett projekt från RKM för att främja tågresandet i regionen. Givetvis för miljöns skull, men också för att öka säkerheten bland resenärer. Luleå tekniska universitet är med på tåget och låter nu de medarbetare som testar att arbetspendla med tåg även räkna in restid i arbetstiden.

– Vi vill som universitet vara en föregångare när det gäller hållbarhet inom våra utbildningar och forskningssatsningar, och naturligtvis även som myndighet. Vi har undertecknat Klimatramverket som antagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen. Att medverka i ”Förändringsresan” är ett steg i den riktningen. När anställda dessutom kan jobba under tågresan blev det självklart för oss att pröva att räkna restiden som arbetstid,  säger Birgitta Bergvall-Kåreborn rektor vid Luleå tekniska universitet.

Som en del i arbetet med en ny hållbarhetspolicy har Luleå tekniska universitet redan tidigare arbetat för att minska tjänsteresorna med flyg, men nu sätts alltså fokus även på jobbpendlandet. Med de nya linjer som tillkommit under pandemin kunde inte timingenvarit bättre. I projektet ingår nu testresenärer som pendlar från Boden, Kalix och Haparanda.

Projektet Förändringsresan drivs alltså av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) och har pågått sedan hösten 2021. Syftet är att få företag och organisationer att se över sina resvanor, med målet att bli både mer klimatsmarta, tryggare och mer effektiva.

På ett enda Norrtåg ryms lika många resenärer som i 140 personbilar. Det är därför inte svårt att förstå att tågresandet gör skillnad inte bara för miljön, utan även ute på vägarna.

Under pandemin har hemarbete blivit mer normaliserat och självklart kan då även mycket jobb göras på resande fot. Vissa jobbsamtal passar av sekretesskäl inte att avhandla på tåget och IT-säkerheten är en fråga det arbetas med, men väldigt mycket annat kan uträttas under pendlandet.

-Vi är jätteglada att en viktig aktör som Luleå tekniska universitet är en del av projektet och nu går i bräschen för att både resa mer hållbart och våga utveckla nya, flexibla sätt att se på vad som är arbetstid, säger Viktoria Mettävainio, projektledare på RKM. Det visar att man vill vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som man gör en viktig insats för både miljö och trafiksäkerhet.

För mer information om Förändringsresan och Luleå tekniska universitetets arbetstidsprojekt, kontakta:

Viktoria Mettävainio, Projektledare för Förändringsresan RKM tel: 0920-23 38 32

Karin Bergquist, Projektledare Luleå Tekniska Universitet tel: 0920-49 12 51