Periodkort för Vindeln – Vännäs – Umeå

Vi har sänkt priset rejält till och med 10 december* för dig som pendlar mellan Hällnäs och Umeå eller någon station däremellan. Köp ett periodkort för 399 kronor och res klimatsmart varje dag.  

*därefter gäller ordinarie priser, Vännäs – Umeå 599 kr per månad, Vindeln – Umeå 799 kr per månad. Med ett månadskort mellan Vindeln – Umeå åker du fritt mellan samtliga stationer på sträckan, du kan alltså kliva av eller på även på mellanliggande stationer.

Periodkortet passar för dig som pendlar eller ofta reser samma sträcka. Kortet är personligt, kan inte återköpas* och säljs till vuxen-, ungdoms- och studentpris. Två barn, ej fyllda 16 år, reser gratis i vuxens sällskap.

När du köper Periodkortet får du en pdf med biljettnummer till din e-postadress. Den pdf:en är ditt resebevis. Efter att du har angett Periodkortets sträcka, datum och tid för resan. Klicka sedan på fältet för resenär (+1 Vuxen). Då öppnas en rullgardin, där du klickar på den blåa rutan (Pendlare?) fyll i Periodkortets biljettnummer (exempelvis AAA1234B0001) och det telefonnummer eller den e-postadress du angav då du köpte Periodkortet.

*Du har rätt att häva köpet om vårt trafikutbud efter köp ändras på ett sätt som avviker från vad du kunde förutsätta vid köpet, och om avvikelsen är av väsentlig betydelse.

Köp ditt Periodkort

Läs mer om Norrtågs Flexbiljetter och Periodkort här

Sträckan Vindeln – Vännäs – Umeå har valts ut för kampanjen eftersom det är många resenärer som reser mellan de här kommunerna, men få väljer tåget – trots att restiden är kortare än med bil. Kollektivtrafiken ligger långt efter på den här sträckan och därför vill vi ta bort så mycket som möjligt av den tröskel som finns för att välja tåget.