Resvanor i vardagen ger ökad hållbarhet

Konsultföretaget Afry har 17 000 medarbetare i Sverige. De har en central resepolicy som ett led i sitt hållbarhetsarbete, och Eva Westin som är miljökonsult på Afry i Luleå betonar vikten av lokalt engagemang för att nå resultat.

– Förutsättningarna på platsen avgör hur man konkret tar sig an den önskade förändringen. Hos oss i Luleå är det ofta att cykla eller gå som är alternativet till bil, men vi ser även att det finns en ovana vid att åka buss eller tåg, och det kan vi jobba vidare med.

Nuläge och uppföljning

Med hjälp av en enkät undersökte Eva Westin och hennes kolleger resvanorna på kontoret. Målet är att på sikt minska bilresande och kommande enkäter får visa hur de lyckats.

-Att ändra vanor är svårt och många av våra tjänsteresor måste ske med bil för det finns inga andra alternativ. Men pendlingen till och från jobbet tror vi kan utvecklas mer hållbart, säger Eva.

Gratis däckbyte

Som en uppmuntran erbjuds gratis däckbyte på cykeln inför vintersäsongen. Information och diskussionsfrågor om resvanor skickas ut med mejl och på digitala skärmar för att inspirera till samtal om resvanor.

-En fråga vi har ställt är hur vi ska prioritera det begränsade antalet parkeringsplatser vid kontoret. Vem som behöver och vem som kan avstå, säger Eva.

Miljöombud med morötter

När arbetet på kontoret normaliseras nu efter coronapandemin tar Afry i Luleå nya tag. Eva har till exempel lagt till miljöombud i sin rollbeskrivning.

-Det finns ju bland annat säkerhetsombud på arbetsplatser så varför inte miljöombud?

Arbetet fortsätter för att uppmuntra och belöna ändrade resvanor.

-Det finns ofta motstånd, men att prova en gång och upptäcka att det fungerar är en bra början. Morötter fungerar bättre än piskor, så vi ska hitta fler sätt att gynna beteendeförändringar i vardagen, säger Eva Westin.

Draghjälp i kommunalt projekt

Afry deltar i Luleå kommuns satsning för arbetsplatser, ”Vi reser grönt”. Eva Westin säger att det kommunala projektet har fungerat som draghjälp och uppmuntran.

-Vi gick igenom deras checklista och fick poäng för till exempel resepolicy, cykelparkering, lånecyklar, omklädningsrum och annat som vi redan hade. Listan är också bra för att se vad som kan förbättras, säger Eva Westin.

Goda råd från Afry

  • Ha en resepolicy som är tydlig och känd. Följ upp den.
  • Uppmuntra medarbetare att våga prova nya resvanor.
  • Uppmärksamma och belöna framgångar.
  • Gå med i lokala initiativ för att få draghjälp.
  • Utse ett miljöombud på arbetsplatsen.

Länk till Luleå kommun ”Vi reser grönt” https://www.lulea.se/samhalle–gator/l-till-a—hallbart-resande/viresergront/inspirationsmaterial-for-deltagande-arbetsplatser.html