Tåget – en viktig del av Norrfinans hållbarhetsarbete

Norrfinans är ett av många företag som valt att hoppa på Förändringsresan – ett projekt som vill utveckla och öka arbetspendling och tjänsteresande med tåg i Norrbotten. Maria Andersson, rådgivare på Norrfinans ser projektet som ett viktigt steg i verksamhetens hållbarhetsarbete.

– Vi rekommenderar våra kunder att göra gröna investeringar, att påverka hållbarhetsutvecklingen genom att inkludera och exkludera vissa fonder eller bolag, och att följa den egna fondportföljens koldioxidutsläpp. Hållbarhet har blivit en självklar och obligatorisk del i vårt arbetssätt, så när vi blev medvetna om Förändringsresan kändes det självklart att vara med. Vi vill ju ha en röd tråd genom hela verksamheten, där vårt eget agerande går i linje med det vi rekommenderar till våra kunder.

Med kontor i Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna är Norrfinans möjligheter att välja tåget många och goda.

– Vi är ju längs med hela linjesträckningen. Även våra kunder finns främst i Norrbotten och utmed tågbanan, så tåget blir ett väldigt effektivt sätt att färdas på för oss. Man slipper långa bilresor på tungt trafikerade vägar och kan i stället använda restiden till att arbeta och förbereda sig inför möten. Det är säkrare, bekvämare och mer hållbart. Jag ser bara fördelar!

Men även om förutsättningarna är goda och hållbara investeringar en viktig hygienfaktor inom verksamheten, kan incitament för att öka arbetspendling och tjänsteresande med tågbehövas.

– En del av oss på Norrfinans har nyttjat tåget även innan Förändringsresan. Men nu skapas en medvetenhet och ett perspektiv som gör att det blir lättare att få med fler. Ibland behöver man bara en liten knack på axeln och en möjlighet att testa en ny vana för att inse att den är toppen. Förändringsresan är just den där lilla knacken på axeln!  

Om Förändringsresan
Förändringsresan är ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och drivs av RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) tillsammans med Norrtåg och VY Tåg. Syftet med projektet är att få fler att parkera bilen och ta tåget vid tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten.För mer information:

Viktoria Mettävainio, projektledare Tågprojektet, RKM
0920-23 38 32
viktoria.mettavainio@rkmbd.se

Marie Torneus, marknadschef Vy Tåg
073-18 11 405
marie.torneus@vy.se