Tävlingsvillkor – Vart är vi på väg?

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår perioden 26 april -4 maj 2022. Bidrag inlämnade före eller efter denna period bortses.

Tävlingsvillkor

Genom att motivera varför du ska vinna godkänner du tävlingsreglerna och villkoren. Norrtåg har då rätt att publicera ditt bidrag i sina kanaler.

Den information som lämnas i bidraget samt information om dig själv, kommer att behandlas vid administration av tävlingen samt vid framtida kontakt vid vinst. I samband med publicering av vinnarna kommer namn och tävlingsbidrag publiceras i Norrtågs kanaler. Detta avser Instagram, Facebook och norrtag.se.

Tävlande under 18 år deltar endast med målsmans tillstånd.

Anställda på Vy/Norrtåg eller familj till anställda får ej delta i tävlingen.

Priset

Vinsten består av en tågbiljett till två personer samt ett flertal termosmuggar. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter.

Vinnarna

Vinnaren av Tågresan utses av en jury bestående av Viktoria Mettävainio, RKM Norrbotten och Olivia Rännar, Brightnest. Vinnarna presenteras 5 maj 2022 på Facebook.

Övriga frågor

Om du har övriga frågor angående tävlingen eller frågor kring behandlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta olivia.rannar@brightnest.se.