Banarbete Hls – Vän – Uåö

Trafikverket utför banarbete på sträckan Hällnäs – Vännäs – Umeå Östra mellan måndag 8 april – fredag 10 maj.

Undrar du hur du hittar till ersättningsbussen? Klicka här för en förteckning över var vår ersättningstrafik avgår ifrån på respektive station.

Tåg 7460 med avgång Umeå Ö kl. 04:55 ankomst Hällnäs kl. 06:01 är inställt mellan Vännäs – Hällnäs.
Ingen ersättningstrafik på den inställda sträckan.

Tåg 7461 med avgång Vindeln kl. 05:14 ankomst Umeå Ö kl. 06:15 är inställt mellan Vindeln – Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på den inställda sträckan. Resenärer från Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 05:30 från Vindeln Resecentrum. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.

Tåg 7462 med avgång Umeå Ö kl. 06:27 ankomst Vindeln kl. 07:23 är inställt mellan Vännäs-Vindeln.
Buss 57462 ersätter på sträckan Vännäs-Vindeln enligt följande:

  • Vännäs avgång kl. 07:00
  • Tvärålund avgång kl. 07:23
  • Vindeln ankomst kl. 07:37

Tåg 7463 med avgång Hällnäs kl. 06:09 ankomst Umeå Ö kl. 07:24 är inställt mellan Hällnäs-Vännäs.
Ingen ersättningstrafik på sträckan Hällnäs-Tvärålund. Resande från Hällnäs och Vindeln hänvisas till Länstrafiken linje 16 tur 53 som under banarbetsperioden startar vid Hällnäs station kl. 06:25 och sedan går parallellt med busstur 5, avgångstid Vindeln resecentrum kl. 06:45. Läs mer här. Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden.
Buss 57463 ersätter på sträckan Tvärålund-Vännäs enligt följande. Observera att avgångstiden på ersättningsbussen kommer att vara tidigare än ordinarie avgångstid på tågen.

  • Tvärålund avgång kl. 06:22
  • Vännäs ankomst kl. 06:46

Tåg 7465 med avgång Vindeln kl. 07:28 ankomst Umeå Ö kl. 08:37 är inställt mellan Vindeln-Vännäs.
Buss 57465 ersätter på sträckan Vindeln-Vännäs enligt följande men ansluter ej till tåg 7465 i Vännäs. Resande från Vindeln till Umeå hänvisas till Länstrafiken linje 16 med avgång kl. 07:50 från Vindeln Resecentrum, Norrtågs periodkort gäller ombord på denna avgång under banarbetsperioden. Resande från Tvärålund hänvisas till tidigare eller senare avgång. Resande med buss 57465 till Vännäs vill vi göra uppmärksamma på att avgångstiden på bussen är senarelagd jämför med ordinarie avgångstid.

  • Vindeln avgång kl. 07:39
  • Tvärålund avgång kl. 07:53
  • Liljaskolan avgång kl. 08:17
  • Vännäs ankomst kl. 08:22

Se den aktuella tidtabellen här
Tidtabell_Umea-Vannas-Hallnas_Varen-24