“Vi arbetar hårt för att våra resenärer ska vara nöjda”

På Norrtåg och Nattåget Norrland är målsättningen att allt ska klaffa och att tågen ska avgå och komma fram i tid. Men ibland inträffar störningar som inte går att planera för. Christer Berglund är affärschef och berättar vad tågoperatören Vy gör för att öka punktlighet och information till resenärer.

 

Att tåget kommer iväg i tid och att passagerare kommer fram när de förväntar sig, det är två av de allra viktigaste målen som tågoperatören Vy arbetar med. Men för att resenärerna ska vara nöjda krävs också snabb och relevant information när något inte går som det ska.

-Vi vet från undersökningar att de som reser med våra tåg är nöjda. Men något som vi vill bli ännu bättre på, det är att ge information vid störningar. Vi vet hur kritiskt det är att kommunikationen fungerar när tåget är försenat, säger Christer Berglund, affärschef på Vy tåg som ansvarar för trafiken på Norrtågs linjer.

 

Extra resurser tillsatta för kommunikation

När det gäller information till passagerare så sker förbättringar så att resenärerna i högre grad ska känna sig uppdaterade före och under sin resa. Som resenär hos Norrtåg kan du redan idag registrera ditt mobilnummer på norrtag.se att få meddelanden om eventuella störningar på sträckor som du reser på ofta. För Nattåget Norrland finns aktuella störningsmeddelanden på vy.se.

-Vi har också tillsatt extra resurser inom vår marknadsavdelning för att förbättra vår information till resenärerna. Inom vår driftledning har vi precis förstärkt teamet med en person som ska ha fullt fokus på informationen till passagerare när vi har störningar.

Två nyckelfaktorer som styr punktligheten är att fordonen är i gott skick och att personalen kommer i god tid till sin arbetsplats för att kunna förbereda allt inför just den aktuella avgången. Det här är faktorer som tågoperatören själv kan påverka, och det gör vi bra idag vilket också vi har bra uppföljning på.

-I Norrbotten har vi den stora fördelen att ha en underhållsverkstad i Notviken i Luleå så det löpande underhållet kan skötas smidigt.

 

Så små och korta förseningar som möjligt

Det är Trafikverket som ansvarar för infrastruktur och underhåll av banan. Räls- och signalfel är vanliga orsaker till förseningar. Trafikverket arbetar varje dag för att förbättra järnvägen och signalsystemen, så att förseningarna är så små och korta som möjligt. Trafikverket.se har också aktuell information om t ex störningar på tågbanan.

-Tillsammans gör vi allt vi kan för att våra tåg ska vara i tid. Vi har ständig dialog, både snabbare möten när något särskilt har hänt, och rutinmässiga möten för löpande uppföljning. Vi som operatör trycker på, efterfrågar insatser där vi tycker att det behövs. När det gäller Malmbanan, som är en hårt trafikerad sträcka med tung och betydelsefull trafik, så är vår och andra tågoperatörers syn att där behövs mycket åtgärder, säger Christer Berglund.

På Trafikverkets hemsida går det att se och jämföra olika tågoperatörers punktlighet. År 2020 var 94,7 procent av Vy:s tåg i tid.

 

“Du kan inte resa mer miljövänligt”

Över hälften av de resor som vi svenskar gör, sker för att ta sig till och från jobbet eller i form av tjänsteresor. Christer Berglund åker själv gärna tåg i tjänsten och jobbar för det mesta, men gillar också att ta det lugnt med en bok.

-Tåg är det absolut säkraste sättet att ta sig från punkt A till punkt B. Till skillnad från bilresan så kan du jobba och nyttja restiden. Och du kan inte resa mer miljövänligt.

Läs mer om hur Norrtåg ger information om störningar