Vi uppgraderar säkerhetssystem på våra fordon

Norrtågs fordon uppgraderas nu till säkerhetssystemet ERTMS. Vissa avgångar kan därför komma att köras av en annan fordonstyp än ordinarie. På grund av den ändrade fordonstypen har dessa tåg inga platsreservationer och cykelplatser. Du som har bokat sittplats kommer fortfarande ha detta, men inte kunna behålla ditt bokade stolsnummer.