Reklamation

Vi skulle vilja lova att alla våra tåg kommer fram i rätt tid. Men en sak kan vi lova. Att vi gör allt vad som står i vår makt för att du ska kunna lita på oss och på vår tidtabell. När tåget likafullt är försenat och du åker på Norrtågs biljett kan du ansöka om ersättning.

För att hanteringen av din reklamation ska gå så snabbt som möjligt så bör du skicka in din reklamation inom två månader.
Här kan du reklamera din resa.

Andra trafikbolags ersättningar vid försening
Om du reser med länstrafiken eller något annat trafikbolag ska du kontakta ditt inköpsställe eller respektive länstrafikbolag för att göra din reklamation eller ställa frågor som rör din resa.

Förseningsersättning för Resplusbiljett
Norrtåg ingår i Resplus, som är ett samarbete mellan samtliga tågoperatörer, länstrafiken i alla län samt inrikes båttrafik. Åker du med Norrtåg som delsträcka på en biljett med Resplus får du pengar tillbaka enligt Samtrafikens biljettregler och resevillkor för Resplus.