Säkerhet ombord

Att åka tåg är ett tryggt transportmedel. Men det finns en del saker att tänka på, för din egen säkerhets skull.

Av- och påstigning
Försök aldrig att stiga på eller av ett tåg som är i rörelse. Det är livsfarligt! Tänk också på att inte öppna vagnsdörrarna medan tåget rullar. På en del stationer är avgångs- och ankomsttiderna väldigt snäva. Om du inte ska åka med tåget, men ändå behöver kliva ombord, är det viktigt att du meddelar tågpersonalen i förväg.

Bagage
Försök stuva undan ditt bagage. Lägg väskorna och annat handbagage på hyllorna och andra platser som är avsedda för bagage. Lämna det inte i mittgången – någon kan snubbla och skada sig.

Brand
Tågen håller mycket hög brandsäkerhetsnivå. Allt inredningsmaterial har valts med omsorg om brandsäkerheten. Om det inträffar en brand i servicekupén eller i en sittvagn ska du genast lämna vagnen, lämna kvar bagaget och underrätta tågpersonalen. Rör inte nödbromsen! Tåget stoppas vid en plats där räddningstjänsten kan möta tåget. Vår personal ombord hjälper givetvis dig och dina medresenärer.

Evakuering
Om tåget blir stående och av någon anledning inte kan köras vidare, kan personalen ombord fatta beslut om evakuering. Följ noga de anvisningar som du får av ombordpersonalen. Gå aldrig ut i ett järnvägsspår eller i närheten av nedfallna elledningar om inte ombordpersonalen uttryckligt gett besked om att det är tillåtet.

Spårområdet
Varje år händer det olyckor vid Sveriges järnvägsövergångar och på spårområden. Olyckor som hade kunnat undvikas om alla respekterade följande säkerhetsregler:

  • Du får inte beträda spårområdet för järnväg utom på de platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde, till exempel via skyltar.
  • Du får inte beträda en järnvägsövergång
    – när bommarna är på väg att fällas ner, är nedfällda eller på väg upp igen
    – när varningsklockan ringer
    – när stoppsignal visas
    – när ett tåg närmar sig.

Kamerabevakning -För din och vår säkerhet
Från och med den 20 december inför Norrtåg kamerabevakning ombord på tåg av modell X11 och X62 som trafikerar sträckorna Umeå-Sundvall, Sundsvall-Storlien, Umeå-Vännäs och Boden-Luleå.

Det finns två syften med kamerabevakning. Det första är att förhindra olyckor i samband med av- och påstigning. Det andra är att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Kamerabevakningen kommer vara aktiv vid av- och påstigning för att säkerställa att resenärer kan komma ombord och gå av utan risk. Kamerorna har även en inspelande funktion för att i efterhand kunna granska förlopp vid brott. I detta fall sker en inspelning som endast polis och säkerhetsansvarig hos Vy Tåg har möjlighet att se i efterhand. Inspelningen blir endast granskad vid anmälan om brott. Bilderna lagras i endast 72 timmar innan de förstörs.

Läs mer om dina rättigheter här.