Följ med på Förändringsresan!

Förändringsresan var ett pilotprojekt som gav arbetsplatser en chans att prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen. Över 20 företag i Norrbotten deltog i projektet som pågick under första delen av 2022. Nu växlar vi upp och erbjuder företag i hela Norrtågland att följa med.

Hur går det till?

Vi arbetar med att skapa en förändring kring både tjänsteresor och pendlingsresor. Siktet är inställt på att bidra till ett ändrat resvanemönster som förhoppningsvis blir bestående, för såväl arbetsplatsen som den enskilde medarbetaren. Vi har även som avsikt att sprida inspiration till fler att kliva ombord på tåget.

De företag som deltog i projektet gav oss värdefulla insikter om hur tågtrafiken kan utvecklas för att skapa ännu bättre förutsättningar för resenärerna. Ju fler som reser kollektivt, desto mer kan vi utveckla möjligheterna till kollektivt resande i vår fantastiska region och landsände. Det jobbar vi för!

Så här ser resan ut

  • Vi gör en nulägeskoll kring ert företags resande.
  • Företaget byter ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg.
  • Testperioden pågår under cirka två månader.
  • Efteråt utvärderar vi projektet tillsammans.

Fördelar med tåg

  • Ett enkelt sätt att minska din påverkan på klimatet och miljön.
  • Ett bra sätt att bidra till en rörligare och mer tillgänglig region med mer och bättre kollektivtrafik.
  • Resan med tåg är trygg och säker i ishalka som ösregn.
  • Tåg öppnar för möjligheten att omvandla restid till arbetstid.

Vill ditt företag delta i Förändringsresan?

Förändringsresan lever kvar och vi har öppnat upp för företag i hela Norrtågland att testa ta tåget. Är ni intresserade av att vara med och göra tåget till en självklar del av ert hållbarhetsarbete? Anmält er intresse till forandringsresan@vy.se så kontaktar vi er och berättar mer.

Välkommen ombord!