Nu gör vi en Förändringsresa

Förändringsresan är ett pilotprojekt under två månader och en perfekt chans för arbetsplatser att enkelt prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen. Över 20 företag i Norrbotten deltar i projektet som pågår under första delen av 2022. 

Så ser resan ut

 • Vi gör en nulägeskoll kring företagens resande.
 • Företagen byter ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg.
 • Testperioden pågår under två månader.
 • Vi skapar positiv synlighet under resans gång.
 • Efteråt utvärderar vi tillsammans med företagen.

Fördelar med Förändringsresan

 • Företagen får möjlighet att komma igång och testa under en planerad testperiod.
 • Vi finns med som stöd under resans gång.
 • Företagen får köpa resor och testa biljetter till rabatterat pris.
 • Företagen stärker sin hållbarhetsprofil genom positiv synlighet.

De över 20 företag som är med på Förändringsresan får även bra tips till sin resepolicy, men också data baserat på generell koldioxidminskning i jämförelse med bil, samt en kortare text till sin hållbarhetsredovisning. Deltagarna bidrar till en bättre miljö, men också ett levande och tillgängligt län, och hittar förhoppningsvis, nya vanor och fortsätter att tjänsteresa med tåg.

Fördelar med tåg

 • Ett enkelt sätt att minska din påverkan på klimatet och miljön.
 • Ett bra sätt att bidra till en rörligare och mer tillgänglig region med mer och bättre kollektivtrafik.
 • Resan med tåg är trygg och säker i ishalka som ösregn.
 • Tåg öppnar för möjligheten att omvandla restid till arbetstid.

Restid till Arbetstid

Våra jobb- och resvanor förändras. Många har insett att de kan jobba hemifrån, men också på resande fot. 

Som del av Förändringsresan kan medarbetare på de deltagande företagen testa att under en månad förlägga en del av arbetsdagen på tåget genom ett gratis periodkort. 

Företagen får

 • Enkelt testa ett nytänkande sätt att uppmuntra till tryggare och mer klimatklok pendling som kan effektivisera vardagen och frigöra tid.
 • Positiv synlighet under resan. 
 • I en förlängning stärkta möjligheter att rekrytera på annan ort.

Förändringsresan är ett projekt som drivs av RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) och Norrtåg. Tanken är att få fler arbetsplatser att testa ta tåget (och parkera bilen) för tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten. Ju fler som reser kollektivt, desto mer kan vi utveckla möjligheterna till kollektivt resande i vår fantastiska region och landsände. Det jobbar vi för!


Vid frågor, vänligen kontakta

Viktoria Mettävainio. Projektledare RKM. viktoria.mettavainio@rkmbd.se

Marie Torneus. Marknadschef, Vy. marie.torneus@vy.se

Välkommen ombord!

Förändringsresan genomförs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Vi uppmanar alla resenärer att resa med omtanke om sig själv och andra.

På Afry är resepolicyn en central del i hållbarhetsarbetet – Läs mer här