Vi genomförde en Förändringsresa

Förändringsresan var ett pilotprojekt som gav arbetsplatser en chans att prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen. Över 20 företag i Norrbotten deltog i projektet som pågick under första delen av 2022. 

Så såg resan ut

  • Vi gjorde en nulägeskoll kring företagens resande.
  • Företagen bytte ut en överenskommen andel tjänsteresor med bil mot tåg.
  • Testperioden pågick under två månader.
  • Efteråt utvärderade vi projektet tillsammans med företagen.

Fördelar med tåg

  • Ett enkelt sätt att minska din påverkan på klimatet och miljön.
  • Ett bra sätt att bidra till en rörligare och mer tillgänglig region med mer och bättre kollektivtrafik.
  • Resan med tåg är trygg och säker i ishalka som ösregn.
  • Tåg öppnar för möjligheten att omvandla restid till arbetstid.

Hur gick det och vad händer nu?

Vi arbetade med att skapa en förändring kring både tjänsteresor och pendlingsresor. Siktet har varit inställt på att bidra till ett ändrat resvanemönster som förhoppningsvis blir bestående, för såväl arbetsplatsen som den enskilde medarbetaren. Vi har även haft som avsikt att sprida inspiration till fler att kliva ombord på tåget.

De företag som deltog i projektet gav oss även värdefulla insikter om hur tågtrafiken i Norrbotten kan utvecklas för att skapa ännu bättre förutsättningar för resenärerna.

Förändringsresan var ett pilotprojekt som drevs av RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten) och Norrtåg. Tanken var att få fler arbetsplatser att testa ta tåget (och parkera bilen) för tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten. Ju fler som reser kollektivt, desto mer kan vi utveckla möjligheterna till kollektivt resande i vår fantastiska region och landsände. Det jobbar vi för!


Vid frågor, vänligen kontakta

Viktoria Mettävainio. Projektledare RKM. viktoria.mettavainio@rkmbd.se

Marie Torneus. Marknadschef, Vy. marie.torneus@vy.se

Välkommen ombord!